Mesajul Rectorului UEMR

Oraşul Reşiţa este unul dintre cele mai vechi şi mai renumite centre metalurgice şi constructoare de maşini din ţară, debutul său industrial având loc cu mai bine de două secole în urmă, mai exact la 4 iulie 1771. În asentiment cu aceste tradiții şi răspunzând totodată unei necesităţi îndelung resimţite, aici s-a dezvoltat - începând cu anul 1971, învăţământul tehnic superior, prin înfiinţarea Institutului de Subingineri, subordonat iniţial Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara, unitate de învăţământ prestigioasă, de renume european.

În urma unui proces evolutiv normal, în anul 1990 s-a înfiinţat Facultatea de Inginerie, aparţinând tot de Institutul Politehnic "Traian Vuia", cu următoarele secţii: Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Utilajul şi Tehnologia Sudării, Electromecanică, Deformări Plastice şi Tratamente Termice şi Turnarea Metalelor.

1992 este anul ce marchează un moment de excepţie în evoluţia învăţământului superior din Reşiţa, fiind înfiinţată Universitatea "Eftimie Murgu", autonomă faţă de Politehnica timişoreană, având în componență două facultăţi: Facultatea de Inginerie şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, care începând cu 1 octombrie 1995 a devenit Facultate de Științe Economice şi Administrative. În prezent, procesul educațional se desfășoară în cadrul a trei facultăți: Facultatea de Inginerie și Management, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe Sociale.

Universitatea ”Eftimie Murgu” a devenit pe parcursul existenței sale un simbol al Reșiței, dar și al Banatului Montan, întărindu-și reprezentativitatea regională. Totodată, cei 45 de ani de existență ai învățământului superior la Reșița ne îndreptăţesc să vorbim despre tradiţie și continuitate. Într-o societate dinamică, unde se impune alinierea la standardele propuse la nivel european, dimensiunea socială a educației superioare primează ca țintă ce trebuie atinsă. Concentrarea atenției asupra individului este așadar un obiectiv întărit de necesitatea garantării egalității de șanse, printr-o educație echitabilă și valorificarea maximă a potențialului individual, promovând totodată performanța. Cele peste patru decenii de existență au contribuit la dezvoltarea și modernizarea continuă a procesului de învățământ, Universitatea ”Eftimie Murgu” căutând în permanență să se menţină în rândul celor mai prestigioase instituţii de învăţământ superior, în toate domeniile în care oferă pregătire.