Chestionar de evaluare a satisfacţiei clientului
Pentru ca Dumneavoastră să fiţi mulţumiţi de serviciile noastre, am implementat în cadrul activităţii Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa un sistem de management al calităţii, conform standardului ISO 9001:2008. Pentru aceasta, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a completa următorul chestionar.

Denumirea clientului:

Adresa clientului:

Telefon / Fax / E-mail:

Object de activitate:

Persoană de contact:
– Director / Director general:
Numele şi Prenumele Nr. telefon Semnătură şi ştampilă

– Responsabil Managementul Calitatii :
Numele şi prenumele Nr. telefon

Vă rugăm să bifaţi sau să acordaţi note, după caz, pentru următoarele întrebări.

1. Care este părerea Dumneavoastră despre colaborarea generală cu Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa?

Avantajoasă
Satisfăcătoare
Puţin satisfăcătoare

2. Acordaţi note de la 1 la 10 pentru modul de satisfacere a următoarelor criterii de către Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa:

Calitatea pregătirii profesionale a absolvenţilor UEMR
Competenţele transversale ale absolvenţilor UEMR
Respectarea termenelor de execuţie
Calitatea serviciilor oferite
Comunicarea
Informaţii tehnice şi recomandări
Tratarea ofertelor şi a comenzilor
Dacă una din notele acordate este sub 5 (exclusiv), vă rugăm precizaţi motivul/motivele.

3. Cum consideraţi atitudinea personalului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa faţă de Dumneavoastră?

Foarte politicoasă
Politicoasă
Satisfăcătoare
Insuficient de politicoasă
Nepoliticoasă

4. Sunteţi mulţumiţi de modul de rezolvare a problemelor şi tratarea eventualelor reclamaţii?

Da
Nu
Dacă nu, de ce?

Propuneri şi sugestii de îmbunătăţire a activităţii noastre şi a relaţiei Dumneavoastră cu UEMR:


Vă mulţumim pentru disponibilitatea dumneavoastră de a răspunde la întrebări.P 8.2.1/F1 Ed.1 Rev.0 University “Eftimie Murgu” of Resita