Evaluarea satisfacţiei studenţilor

UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA - LIGA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” REŞIŢA

Specializarea:
Anul de studiu:


I. FACILITĂŢI ŞI SEVICII ŞI OFERITE STUDENŢILOR
Un rol important în atingerea obiectivelor educaţionale îl au serviciile oferite studenţilor. Exprimă-ţi gradul de satisfacţie asupra următoarelor:
Foarte bun
Bun
Mediu
Slab
Foarte slab
1 Condiţiile de cazare în cămin 5 4 3 2 1
2 Cantină 5 4 3 2 1
3 Spaţii sanitare din cămin/ cantină/ universitate 5 4 3 2 1
4 Baze sportive şi de recreere (acces, taxe, varietate) 5 4 3 2 1
5 Secretariat (orar de funcţionare, profesionalism, timp de aşteptare) 5 4 3 2 1
6 Soluţionarea problemelor (timpul, birocraţie, răspuns la cereri, pregătirea, comportamentul şi disponibilitatea personalului) 5 4 3 2 1
7 Taxe percepute de universitate (nivel, posibilitatea de eşalonare, etc.) 5 4 3 2 1
8 Burse (cuantum, modalitate de distribuţie) 5 4 3 2 1
9 Calitatea sistemului informatic (posibilitatea de a accesa un calculator, întreţinerea acestora, a software-rului, şi a reţelei informatice) 5 4 3 2 1
10 Calitatea conexiunii la internet 5 4 3 2 1
11 Calitatea informaţiilor disponibile (pe web, broşuri, regulament) 5 4 3 2 1
12 Sistem informatic (evidenţa studenţilor, evidenţa notelor, etc.) 5 4 3 2 1
13 Calitatea informa?iilor primite din partea personalului universităţii 5 4 3 2 1
14 Transparenţa deciziilor, disponibilitatea regulamentelor pe site-ul universităţii 5 4 3 2 1
15 Calitatea site-ului universităţii (accesibilitate, disponibilitatea informaţiilor, actualizarea informaţiilor, prezentare etc) 5 4 3 2 1
16 Existenţa şi calitatea informaţiilor în ceea ce priveşte diferitele proceduri din cadrul universităţii. 5 4 3 2 1
II. Resurse şi spaţii de învăţare
În vederea facilitării procesului educaţional, universitatea pune la dispoziţia dvs. o bază tehnico-materială, reprezentată prin resurse spaţii de învăţământ.
Foarte bun
Bun
Mediu
Slab
Foarte slab
17 Săli de clasă-amfiteatre (dotări, ergonomie, adecvare, funcţionalitate) 5 4 3 2 1
18 Laboratoare şi spaţii pentru cercetare (dotări, program, acces) 5 4 3 2 1
19 Sală de lectură 5 4 3 2 1
20 Tehnică de calcul / internet (orar, acces, funcţionalitatea calculatoarelor software, etc) 5 4 3 2 1
21 Dotarea cu resurse moderne (videoproiectoare, simulatoare etc.) 5 4 3 2 1
22 Software educaţional 5 4 3 2 1
23 Programul de funcţionare al bibliotecii 5 4 3 2 1
24 Dotarea bibliotecii (cărţii suficiente, reviste, baze de date, bibliotecă virtuală etc.) 5 4 3 2 1
25 Programul de împrumut al bibliotecii 5 4 3 2 1
26 Amabilitatea personalului bibliotecii 5 4 3 2 1
27 Centre de multiplicare 5 4 3 2 1
28 Stand carte 5 4 3 2 1
29 Spatii noi construite pentru formarea competentelor profesionale ale studenţilor. 5 4 3 2 1
III. Program de studii, curricula, ofertă de cursuri:
Indicaţi nivelul satisfacţiei in privinţa următoarelor aspecte:
Foarte bun
Bun
Mediu
Slab
Foarte slab
30 Relevanţa şi utilitatea cursurilor pentru specializarea aleasă 5 4 3 2 1
31 Numărul şi varietatea cursurilor opţionale 5 4 3 2 1
32 Numărul şi varietatea cursurilor facultative 5 4 3 2 1
33 Gradul de libertate în a-ţi alege cursurile cu propriile intere profesionale 5 4 3 2 1
34 Dezvoltarea de abilităţi de a lucra cu calculatorul 5 4 3 2 1
35 Dezvoltarea de abilităţi de comunicare 5 4 3 2 1
36 Dezvoltarea în cadrul universităţii a abilităţilor de a lucra în echipa 5 4 3 2 1
37 Dezvoltarea de alte abilităţi pe care le consideri necesare (rezolvare probleme, spirit critic, creativitate) 5 4 3 2 1
IV. PROGRAM Indică gradul de satisfacţie în ceea ce priveşte:
Foarte bun
Bun
Mediu
Slab
Foarte slab
38 Programul săptămânal 5 4 3 2 1
39 Volumul de muncă necesar şi repartizarea acestuia pe parcursul semestrului 5 4 3 2 1
40 Flexibilitatea traseului de învăţare (posibilitatea de a întrerupe şi de a relua studiile) 5 4 3 2 1
41 Adecvarea programului la nevoile mele personale 5 4 3 2 1
V. Eficacitatea şi eficienţa metodelor de predare -învăţare
Indicaţi gradul de satisfacţie în privinţa următoarelor aspecte:
Foarte bun
Bun
Mediu
Slab
Foarte slab
42 Abilitatea cadrelor didactice de a comunica 5 4 3 2 1
43 Abordabilitatea cadrelor didactice 5 4 3 2 1
44 Existenta unui program de consultaţii 5 4 3 2 1
45 Atitudinea cadrelor didactice faţă de colegi şi faţă de tine 5 4 3 2 1
46 Modul în care cadrele didactice motivează, stimulează studenţii 5 4 3 2 1
47 Folosirea eficientă a noilor tehnologiilor - e- mail, suportul electronic al cursului, folosirea videoproiectorului 5 4 3 2 1
48 Prezentarea la începutul cursului a cerinţelor, dar şi a importanţei şi utilităţii cursului. 5 4 3 2 1
49 Existenţa materialelor auxiliare - suport de curs, etc. 5 4 3 2 1
50 Numărul suficient al cadrelor didactice 5 4 3 2 1
51 Eficacitatea activităţilor de învăţare propuse (lucrări de laborator, seminarii, proiecte, referate etc.) 5 4 3 2 1
52 Cât de eficient este folosit timpul în activităţile de învăţare ) seminarii, laboratoare, 5 4 3 2 1
53 Posibilitatea de a face practică de specialitate în companii comerciale 5 4 3 2 1
54 Eficacitatea şi eficienţa practicii efectuate 5 4 3 2 1
55 Adaptarea stilului de predare a profesorului la nevoile şi la posibilităţile proprii de învăţare 5 4 3 2 1
56 Actualizarea cursului 5 4 3 2 1
57 Metode de predare -învăţare în general 5 4 3 2 1
VI. Evaluarea studenţilor Evaluează următoarele aspecte în ceea ce priveşte evaluarea ta:
Foarte bun
Bun
Mediu
Slab
Foarte slab
58 Echilibrul între evaluarea continuă şi evaluarea finală 5 4 3 2 1
59 Feedbackul oferit de profesor în scop formativ 5 4 3 2 1
60 Obiectivitatea şi corectitudinea evaluării şi notării 5 4 3 2 1
61 Posibilitatea contestării 5 4 3 2 1
62 Procedee de reevaluare/măriri de note 5 4 3 2 1
63 Relevanţa evaluării 5 4 3 2 1
VII. Oportunităţi de învăţare extracurriculare: Evaluează următoarele oportunităţi extracurriculare
Foarte bun
Bun
Mediu
Slab
Foarte slab
64 Mediu asociativ studenţesc (organizaţii studenţeşti, cluburi sportive studenţeşti, casa de cultură studenţească) 5 4 3 2 1
65 Posibilităţi de implicare în proiecte de cercetare 5 4 3 2 1
66 Alte oportunităţi extracuriculare (cercuri ştiinţifice, dezbateri, cluburi, comunicări ştiinţifice, trainiguri şcoli de vară) 5 4 3 2 1
67 Posibilitatea de a participa în tabere studenţeşti 5 4 3 2 1
68 Sprijinul şi implicarea studenţilor de către universitate a diverselor activităţi proprii (participarea la concursuri şi conferinţe, etc.) 5 4 3 2 1
69 Parteneriatul dintre mediul exterior (firme, instituţii etc.) 5 4 3 2 1
VIII. Comunitatea academică
Foarte bun
Bun
Mediu
Slab
Foarte slab
70 Mediu asociativ studenţesc 5 4 3 2 1
71 Oportunităţi de a interacţiona cu studenţi din ani mai mari 5 4 3 2 1
72 Reprezentarea studenţilor în structurile de conducere 5 4 3 2 1
73 Sistemul de reprezentare a l studenţilor 5 4 3 2 1
74 Influenţa studenţilor în luarea deciziilor 5 4 3 2 1
75 Obiceiuri tradiţii, instrumente de comunicare în cadrul comunităţii (întâlniri, festivităţi de absolvire, baluri ale bobocilor, etc.) 5 4 3 2 1
76 Sentimentul de comunitate 5 4 3 2 1
IX. Întrebări generale despre Universitate Indică măsura în care eşti de acord cu următoarele afirmaţii
Foarte bun
Bun
Mediu
Slab
Foarte slab
77 Am încredere că diploma obţinută, este garanţia cunoştinţelor şi competenţelor profesionale necesare pe piaţa muncii şi în viaţă 5 4 3 2 1
78 Dacă ar fi din nou să aleg, aş alege tot universitatea aceasta 5 4 3 2 1
79 Aş recomanda universitatea şi altora. 5 4 3 2 1
80 Universitatea îmi oferă cunoştinţe necesare care mă vor ajuta să-mi ating obiectivele propuse pentru termen scurt şi lung. 5 4 3 2 1
81 Universitatea este dispusă să primească feedback din partea studenţilor şi să se îmbunătăţească. 5 4 3 2 1