Evaluarea culturii organizaţionale a UEMR

Pentru a măsura cultura organizaţională a universităţii noastre, completaţi formularul încercuind gradul în care sunteţi de acord cu fiecare afirmaţie.


(subiecţi: cadre didactice şi studenţi)
Nr. crt. Întrebare
Acord
puternic
Acord
Indiferent
Dezacord
Dezacord
puternic
1. În universitate domneşte ideea că oricine poate comunica liber cu altcineva. 5 4 3 2 1
2. Universitatea are lideri cu o viziune clară asupra scopurilor ei. 5 4 3 2 1
3. Oricine intră în contact cu această universitate devine loial imaginii şi misiunii ei. 5 4 3 2 1
4. Cursurile creative şi inovative sunt rare aici. 5 4 3 2 1
5. Profesorii sunt apropiaţi de studenţi. 5 4 3 2 1
6. Pregătirea profesională a profesorilor asigură o calitate înaltă în toate programele de pregătire. 5 4 3 2 1
7. Este de aşteptat ca studenţii să-şi asume responsabilitatea pentru propriul lor studiu. 5 4 3 2 1
8. Biblioteca şi accesul la calculatoare sunt improprii. 5 4 3 2 1
9. Loialitatea faţă de universitate este bine recompensată. 5 4 3 2 1
10. Prietenia şi cordialitatea sunt norme valorice. 5 4 3 2 1
11. Misiunea universităţii este clară şi oricine poate să înţeleagă şi să accepte rolul lui/ei în cadrul organizaţiei. 5 4 3 2 1
12. Acţiunile universităţii sunt bine organizate şi în concordanţă cu scopurile ei. 5 4 3 2 1
13. Administraţia este orientată spre oameni şi administratorilor le pasă de studenţi. 5 4 3 2 1
14. Universitatea cere standarde de performanţă ridicate de la toată lumea. 5 4 3 2 1
15. Studenţii sunt încurajaţi să fie creativi şi netradiţionali. 5 4 3 2 1
16. Universitatea propune un cod etic puternic. 5 4 3 2 1
17. Serviciile de consultanţă pentru studenţi sunt disponibile când este nevoie. 5 4 3 2 1
18. Membrii universităţii pot avea încredere unul în celălalt. 5 4 3 2 1
19. Studenţii au puţine oportunităţi să joace un rol activ în activităţile din universitate. 5 4 3 2 1
20. Informaţiile relevante, atât cele simple, cât şi informaţiile ample sunt repede disponibile pentru cei care au nevoie de ele. 5 4 3 2 1
21. Performanţa şi nu politica este răspândită în universitate. 5 4 3 2 1
22. Dacă un student are o problemă, este de obicei cineva care să-l ajute. 5 4 3 2 1
23. Universitatea are scopuri provocatoare şi standarde înalte pentru toate activităţile ei. 5 4 3 2 1
24. Studenţii nu se simt restricţionaţi de regulile universităţii. 5 4 3 2 1
25. Canalele de comunicare prin care se transmit problemele studenţilor sunt deschise şi disponibile. 5 4 3 2 1
26. Este foarte dificil să faci lucrurile să se schimbe în universitate. 5 4 3 2 1
27. Pentru un student cu probleme, această universitate reprezintă o atmosferă de cordialitate şi susţinere 5 4 3 2 1