Conferinţe, simpozioane, convenţii, seminarii, expoziţii

Conferințe / simpozioane de interes în anul 2019

Domeniul tehnic (inginerie)

11th edition of IEEE Conference “Advanced Topics in Electrical Engineering”, 28-30 March 2019 at the Faculty of Electrical Engineering (former Electrotechnics), the University POLITEHNICA of Bucharest (ATEE 2019)

Informaţii privind revistele şi editurile

Standarde minimale pentru conferirea titlurilor didactice şi gradelor profesionale

Ordinul MEN nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, și anexele nr. 1 - 35 

Ordinul MECS nr. 3.191/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat

Ordinul MECS nr. 3.121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

Ordinul MEN nr. 4.204/2013 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare (modifică anexele OMECTS 6.560/2012)

Ordinul MECTS nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, și anexele nr. 1 - 35