Elaborarea lucrărilor ştiinţifice şi etica cercetării

Elsevier Author Workshop (un exemplu de la Elsevier Inc.)

Prezentarea lucrărilor ştiinţifice

Presentation Techniques (un exemplu de la prof. dr. Peter Schulte)