Centrul de Antreprenoriat, Management Intercultural şi Turism [CAMI]

Domenii de activitate:
• Economie
• Management
• Finanţe
• Marketing
• Administrarea Afacerilor - Antreprenoriat

Activităţi:
• Consultanţă de afaceri
• Cercetari şi studii de piaţă pentru produse, mărci, servicii şi consumatori
• Cursuri pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor
• Realizarea de conferinţe internaţionale
• Realizarea de workshop-uri tematice

Director: Conf. univ. dr. Venera Manciu