Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi a Bunurilor Culturale „Victor Duculescu"

In Memoriam Prof. univ. dr. Victor Duculescu

La 29 iulie 2009 a încetat din viaţă profesorul universitar doctor Victor Duculescu, personalitate remarcabilă a ştiinţei juridice româneşti şi universale. Autor al unor lucrări de excepţie în domeniul Dreptului şi relaţiilor internaţionale, în domeniile Dreptului constituţional şi al Dreptului parlamentar, profesorul Duculescu a contribuit la formarea mai multor promoţii de jurişti, în calitate de dascăl şi conducător de doctorat. Profesorul Victor Duculescu a urmat specializări postuniversitare şi stagii de pregătire în Franţa, Statele Unite ale Americii, Grecia şi Olanda. A devenit membru al mai multor asociaţii ştiinţifice la mai multe congrese, conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, care au avut loc în Albania, Austria, Bulgaria, Canada, Republica Cehă, Cipru, Finlanda, Franţa, Grecia, Italia, Lituania, Republica Moldova, Olanda, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii, Ungaria. Prof. univ. dr. Victor Duculescu a publicat - singur sau în colaborare - mai multe lucrări ştiinţifice: tratate, monografii, culegeri de studii, cursuri universitare şi peste 300 de studii şi articole în reviste de specialitate. Activitatea sa didactică a cuprins mai multe specialităţi, între care amintim dreptul internaţional public, dreptul constituţional comunitar, protecţia juridică a drepturilor omului. În semn de recunoaştere a contribuţiilor sale ştiinţifice de excepţie, a fost ales membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă şi al Academiei Central-Europene de Ştiinte şi Arte. Bogata sa activitate didactică şi ştiinţifică s-a bucurat de aprecieri unanime în lumea academică. Pentru această activitate a primit mai multe distincţii, între care: "Meritul ştiinţific"; "Medalia Institutului de Drept Internaţional Umanitar", în anul 1995; "Diploma de onoare" a Fundaţiei şi Universităţii Ecologice "Dimitrie Cantemir" - Iaşi, 1995; "Meritul ştiinţific Coriolan Brediceanu", conferit de Themis West, Asociatia judecătorilor din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara, în anul 1998; "Premiul Mircea Manolescu" pe anul 1999 din partea Societăţii Academice "Titu Maiorescu". În anii 2000-2005 a fost onorat cu premii din partea Uniunii Juriştilor din România. 

Raport de cercetare 2017
Raport de cercetare 2016
Raport de cercetare 2015

Pagină web: www.cpmbc.uem.ro