Consiliul Cercetării Ştiinţifice

În Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa managementul activităţii de cercetare este asigurat de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice, care are rolul de a participa la elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare şi inovare a UEMR şi de a asigura coordonarea, orientarea şi evaluare activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovare din cadrul universităţii.
Din Consiliul Cercetării Ştiinţifice fac parte cadre didactice din UEMR cu performanţe deosebite în activitatea de cercetare şi management al cercetării, numite la propunerea facultăţilor, fiind recomandat principiul reprezentativităţii pe specializări şi facultăţi.
Consiliul Cercetării Ştiinţifice are următoarea structură: un preşedinte şi şase membri, dintre care preşedintele desemnează un secretar.

Componenţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice

- preşedinte: Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul Chioncel
- membri:
Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich
Prof. univ. dr. Lavinia Popp
Conf. univ. dr. Solomia Andreș
Conf. univ. dr. Adrian Tănase 
Ș. l. dr. ing. Vasile Iancu
Lect. univ. dr. Cristian Rudolf (secretar)

Planificarea şi urmărirea realizărilor în domeniul cercetării

Programe de cercetare

Rapoarte de cercetare