Anul universitar 2010-2011 - semestrul I

Concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar: 

Curriculum Vitae al candidatei Claudia Andriţoi 
Fişa candidatei Claudia Andriţoi 
Fişa de prezentare a candidatei Claudia Andriţoi 
Lista de lucrări a candidatei Claudia Andriţoi 

Concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar: 

Fişa candidatei Mihaela Răduca 
Lista de lucrări a candidatei Mihaela Răduca