Anul universitar 2010-2011 - semestrul II

Posturi vacante - personal didactic asociat

Facultatea de Mecanică şi Ingineria Materialelor

Pentru anul universitar 2011-2012, Facultatea de Mecanică şi Ingineria Materialelor anunţă următoarele discipline din posturile vacante în vederea ocupării acestora prin concurs cu personal didactic asociat:

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Program de studii

Structura disciplinei

1.

Modelarea şi simularea sistemelor de producţie

Master: A.P.A.I.I.

2C-2L

2.

Modelarea şi simularea sistemelor de producţie

Master: M.P.M.I.M.

2C-2L

3.

Prelucrarea plastică a materialelor I

Licenţă: I.M.P.

2C-2L

4.

Prelucrarea plastică a materialelor II

Licenţă: I.M.P.

2C-1L-2P

Obs.:    A.P.A.I.I. – Metode şi Tehnici Avansate de Analiză şi Proiectarea Asistate în Ingineria Industrială; M.P.M.I.M. – Metode şi Procedee Moderne în Ingineria Materialelor; I.P.M. – Ingineria Procesării Materialelor; C – Curs; S – Seminar; L – Laborator; P – Proiect
În vederea înscrierii la concurs pentru ocuparea unei discipline vacante, candidatul va depune un dosar de concurs la Decanatul Facultăţii de Mecanică şi Ingineria Materialelor. 

Facultatea de Inginerie şi Management

Pentru anul universitar 2011-2012, Facultatea de Inginerie şi Management anunţă public următoarele discipline din posturile vacante în vederea ocupării acestora prin concurs cu personal didactic asociat:

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Program de studii

Structura disciplinei

1.

Acţionări şi automatizarea sistemelor de producţie

Master: I.M.S.P.

2C-2L

2.

Metode moderne de proiectare asistată de calculator

Master: I.M.S.P.

2C-2L

3.

Auditarea şi certificarea sistemelor manageriale

Master: I.M.S.P.

2C-2L

4.

Sisteme de producţie avansate

Master: I.M.S.P.

2C-2L

5.

Echipamente de control pentru calitatea producţiei

Master: I.M.S.P.

2C-2L

6.

Senzori şi traductoare

Licenţă: E.M.

2C-2L

7.

Chimie generală

Licenţă: E.M., I.E.D.M., I.E.E.E.

2C-2L

Obs.:    I.M.S.P. – Ingineria şi managementul sistemelor de producţie;  E.M. – Electromecanică; I.E.D.M. – Inginerie economică în domeniul mecanic; I.E.E.E.- Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic; C – Curs; S – Seminar; L – Laborator; P – Proiect
În vederea înscrierii la concurs pentru ocuparea unei discipline vacante, candidatul va depune un dosar de concurs la Decanatul Facultăţii de Inginerie şi Management, până în data de 23.09.2011.