Anul universitar 2012-2013 - semestrul I

Rezultatele finale ale concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 
   Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 

Copie Anunţ posturi Monitorul Oficial, Partea a III-a, nr. 454/21.12.2012

Calendarul concursului
Programarea şi locul desfăşurării concursurilor

▪ Facultatea de Mecanică şi Ingineria Materialelor
Postul 16 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN
Postul 30 - fişa postului - tematica de concurs
Postul 31 - fişa postului - tematica de concurs

▪ Facultatea de Inginerie şi Management
Postul 13 - fişa postului - tematica de concurs
Postul 14 - fişa postului - tematica de concurs
Postul 23 - fişa postului - tematica de concurs

▪ Facultatea de Ştiinţe Economice
Postul 10 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN 
Postul 11 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN
Postul 20 - fişa postului - tematica de concurs
Postul 26 - fişa postului - tematica de concurs
Postul 27 - fişa postului - tematica de concurs

▪ Facultatea de Ştiinţe Administrative
Postul 13 - fişa postului - tematica de concurs
Postul 14 - fişa postului - tematica de concurs
Postul 18 - fişa postului - tematica de concurs

▪ Facultatea de Teologie, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
Postul 35 - fişa postului - tematica de concurs

Candidaţii care au primit aviz favorabil din partea Oficiului Juridic