Direcţia Generală Administrativ - Financiară [DGAF]

Misiune şi obiective

Direcţia Generală Administrativ - Financiară organizează, coordonează, conduce, îndrumă şi controlează activitatea administrativă şi tehnică a universităţii, în următoarele domenii: patrimonial, imobiliar, gestionare, întreţinere, investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, gestionarea căminului şi cantinei studenţeşti, servicii IT & C etc.

Servicii şi activităţi

Biroul Financiar - Contabil

Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii

Biroul Tehnologii Informațíonale și Comunicații

Biroul Resurse Umane

Serviciul Cămin - Cantină

Serviciul Întreţinere

Biblioteca UEMR

Tipografia UEMR