Activitatea

Data/Perioada desfăşurării

Locul desfăşurării/publicării

Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs de UEMR

19.07.2013

M.O. nr. 277/19.07.2013, Partea a III-a şi Pagina web a concursului www.uem.ro

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare

19.07.2013
03.09.2013

Secretariat Rectorat UEMR
Intervalul orar:
8:00 - 14:00

Verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor

19.07.2013
04.09.2013

UEMR

Comunicarea listei candidaţilor, care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs

05.09.2013
Ora 16:00

Pagina web a concursului
www.uem.ro

Desfăşurarea primei probe de concurs

19.09.2013

Facultatea, care a scos postul la concurs

Desfăşurarea celei de a doua  probe de concurs

20.09.2013

Facultatea, care a scos postul la concurs

Comunicarea rezultatelor concursurilor

23.09.2013
Ora 16:00

Pagina web a concursului
www.uem.ro

Perioada de depunere a contestaţiilor

24.09.2013
30.09.2013

Secretariatul Preşedintelui Senatului UEMR
Intervalul orar:
8:00 - 14:00

Soluţionarea contestaţiilor

01.10.2013
02.10.2013

UEMR

Comunicarea rezultatelor finale ale concursurilor

03.10.2013
Ora 16:00

Pagina web a concursului
www.uem.ro

Avizarea rapoartelor de concurs de către Consiliile facultăţilor

04.10.2013
11.10.2013

Facultăţile, care au scos posturile la concurs

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UEMR

14.10.2013
Ora 12:00

UEMR
Sala Senatului