Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Facultatea

Postul/poziţia în statul de funcţiuni

Număr înregistrare dosar

1.

Cojocaru Vasile
CV, Lucrari, FV

FMIM

Şef de lucrări/poz.30

1256/02.09.2013

2.

Spunei Elisabeta
CV, Lucrari, FV

FIEI

Şef de lucrări/poz.16

1130/25.07.2013

3.

Tănase Adrian Costinel
CV, Lucrari, FV

FSE

Conferenţiar/poz. 14

1243/28.08.2013

4.

Breuer Adela
CV, Lucrari, FV

FSE

Conferenţiar/poz.15

1242/28.08.2013

5.

Zuiac Silvia Sorina
CV, Lucrari, FV

FTSSE

Lector/poz.35

1264/03.09.2013

6.

Dobrei Iosif Florin
CV, Lucrari, FV

FTSSE

Conferenţiar/poz.8

1238/27.08.2013

7.

-

FTSSE

Conferenţiar/poz.9

-

8.

Mihoc Ioan
CV, Lucrari, FV

FTSSE

Conferenţiar/poz.10

1239/27.08.2013

9.

Niţulescu Lavinia Maria
CV, Lucrari, FV

FTSSE

Conferenţiar/poz.11

1266/03.09.2013

10.

Popp Lavinia
CV, Lucrari, FV

FTSSE

Conferenţiar/poz.12

1263/03.09.2013

11.

Rotaru Ileana Cristina
CV, Lucrari, FV

FTSSE

Conferenţiar/poz.13

1259/03.09.2013

12.

Bichescu Andrade Ionuţ
CV, Lucrari, FV

FTSSE

Conferenţiar/poz.14

1258/03.09.2013