Anul universitar 2012-2013 - semestrul II

Facultatea de Mecanică şi Ingineria Materialelor
• Postul 30 - fişa postului - tematica de concurs

Facultatea de Inginerie Electrică şi Informatică
• Postul 16 - fişa postului - tematica de concurs

Facultatea de Ştiinţe Economice
• Postul 14 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN
• Postul 15 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN

Facultatea de Teologie, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
• Postul 8 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN
• Postul 9 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN
• Postul 10 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN
• Postul 11 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN
• Postul 12 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN
• Postul 13 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN
• Postul 14 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN
• Postul 35 - fişa postului RO - tematica de concurs RO

Salarii posturi vacante
Lista documentelor pe care trebuie să le deţină dosarul candidatului
Procedura de concurs: 
Regulament ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante
 
Anexa 1 - Anexa 2 - Anexa 3 - Anexa 4
Cerere tip privind opţiunea pentru limba de circulaţie cunoscută de către candidat

Adresa la care se depune dosarul de concurs:
Rectorat
Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa
Piaţa Traian Vuia 1-4 320085 Reşiţa ROMÂNIA

Lista cadrelor didactice care au depus dosare de concurs pentru ocuparea posturilor

Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor (23.09.2013)

Posturi didactice publicate in MO partea III nr. 277 19.07.2013

Calendarul concursurilor pentru posturile didactice publicate în MO partea III nr. 277 / 19.07.2013

Programarea concursurilor pentru posturile didactice publicate în MO partea III nr. 277 / 19.07.2013

Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 (actualizată) privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior