Regulamente privind organizarea şi funcţionarea universităţii şi a structurilor subordonate

Regulament de ordine interioară, Carta Universităţii, Cod de etică, Regulamente alegeri, Regulamente de organizare şi funcţionare etc.

Declaraţii de avere şi interese

Declaraţii de avere 2010 (şi interese), 2011, 2012, 2013, 20142015, 2016 - încetare mandate / mandate noi, 2016, 2017, 2018

Declaraţii de interese 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 - încetare mandate / mandate noi, 2016, 2017, 2018