Informaţii utile

Adresă

Biblioteca Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa

P-ţa Traian Vuia, Nr. 1 - 4, 320085 Reşiţa
  Tel.: +40 374 810717
  Fax: +40 255 212323
  e-Mail: biblioteca@uem.ro

Personalul bibliotecii

• Mihaela Ardai - bibliotecar şef

    Tel.: +40 730 583019
    e-Mail: m.ardai@uem.ro

• Duşa Nicodin - bibliotecar

În cadrul Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa, Bibliotecii îi revine misiunea de a sprijini procesul de învăţământ, cercetare şi educaţie, prin punerea la dispoziţia cititorilor: publicaţii (cărţi, periodice) în toate domeniile de interes, baze de date electronice, spaţiu pentru studiu.

Obiective
În contextul generic al reformei învăţământului superior în România şi al exploziei informaţionale, biblioteca urmăreşte următoarele obiective:
- dezvoltarea continuă a fondului de publicaţii pe suport tradiţional şi electronic
- îmbunătăţirea dotării tehnico-materiale existente;
- îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor oferite de bibliotecă;
- creşterea spaţiilor pentru cititori şi de depozitare;
- ridicarea continuă a cunoştinţelor profesionale ale personalului;
- procurarea de mijloace moderne de informare pe plan naţional şi internaţional.

Servicii
- sală de servicii informatice;
- informare bibliografică;
- acces direct la cataloage;
- acces sală de lectură;
- împrumut de publicaţii - la domiciliu sau la sala de lectură.

Informaţii referitoare la obţinerea permisului de cititor:
Pentru studenţi zi, ID şi masteranzi:
- buletin sau carte de identitate;
- carnet de student vizat la zi.

Pentru cadre didactice şi angajaţi ai UEM:
- buletin sau carte de identitate;
- adeverinţă de salariat.

Pentru doctoranzi şi alte persoane din arealul universitar:
- buletin sau carte de identitate.

Program de funcţionare
Biblioteca, ghişeul şi sala de lectură/internet sunt deschise de luni până joi între orele 8:00 - 18:00 şi vineri între orele 8:00 - 16.00.

În timpul vacanțelor, biblioteca va fi deschisă luni - joi între 8:00 - 14:00 și vineri între 08:00 - 14:00.

Împrumutul se face pe baza CI / BI / paşaport.