Şcoala doctorală de inginerie

Specializarea Inginerie mecanică

Director Şcoală Doctorală

Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan - Iosif Korka

Componenţa Consiliului Şcolii Doctorale de Inginerie

Director Şcoală Doctorală de Inginerie
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan - Iosif Korka - UEMR

Membri:
Dr. ing. Aurel Băra - S.C. Reșița Reductoare & Regenerabile SA
Dr. ing. Zeno-Iosif Praisach - S.C. UCM Reşiţa SA
Drd. ing. Cristian Tufiși - student doctorand la UEMR


Raport de autoevaluare al Școlii Doctorale 2020
Raport de autoevaluare al Școlii Doctorale a UEMR 2019

Raport de autoevaluare
al Şcolii Doctorale a UEMR 2016
Raport de autoevaluare al Şcolii Doctorale a UEMR 2015


Regulamente privind activitatea de doctorat

Coordonatori de doctorat

Prof. univ. dr. ing. Viorel Constantin Câmpian
Prof. univ. dr. ing., ec. Gilbert-Rainer Gillich 
Ş. l. dr. ing. Zoltan Iosif Korka 
Prof. univ. dr. eur. ing. Tiberiu Ştefan Mănescu, m.c. al A.Ş.T.R.
Prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu
Prof. univ. dr. ing. Ion Vela

Secretariat Şcoala doctorală

Ing. Karina Vinu

  Tel.: +40 374 810709 / +40 730 583009
  e-Mail: k.vinu@uem.ro

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

Pagina CSUD...

Ultimele susţineri publice de teze de doctorat

În ziua de 17.09.2018, de la ora 10:30, în sala Multimedia a Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa a avut loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Researches regarding the assesment of cracks in slender multi-spam beams, elaborată de studentul doctorand ing. Jean Louis Ntakpe, sub conducerea prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich.

 

 

 

 

 

În ziua de 13.07.2018, de la ora 10:30, în sala Multimedia a Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa a avut loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind comportamentul angrenajelor pretensionate ale multiplicatoarelor de turație, elaborată de studentul doctorand ing. Aurel Băra, sub conducerea prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu.

 

 

 

 

Pentru alte detalii consultaţi pagina coordonatorului de doctorat!

Şcoala Doctorală a UEMR - 10 ani de activitate în 2014!

Alt-Text