Conducerea Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică [DIEI]

Director: Prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca

Consiliul Departamentului

Prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca

Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul Chioncel

Ș. l. dr. Cornel Haţiegan

Secretariat departament

Ing. Rodica Rădulea 

  Tel.: +40 374 810718
  e-Mail: secretariat_die@uem.ro 

Program cu studenţii:

 Luni - vineri: 12:00 - 14:00

Listă activități didactice vacante

Semestrul I și II - an universitar 2018-2019