Asociaţia absolvenţilor UEMR

Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2000, în vederea creării unei legături între universitate şi absolvenţii săi din toate domeniile, în plan profesional, cultural, artistic, sportiv, umanitar etc.

Obiectele de activitate ale asociaţiei sunt:
a) stabilirea şi promovarea de relaţii de colaborare între Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa şi absolvenţii săi, între absolvenţii înşişi din toate domeniile şi de pretutindeni;
b) colaborarea cu Universitatea "Eftimie Murgu" în definirea şi ţinerea la zi a ofertei educaţionale a acesteia, precum şi în orientarea activităţii de cercetare - dezvoltare - inovare - consultanţă;
c) monitorizarea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor;
d) organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, umanitar şi social, menite să contribuie la promovarea imaginii şi la ridicarea prestigiului Universităţii "Eftimie Murgu" pe plan naţional şi internaţional;
e) editarea unui buletin informativ, pagină web, CD şi a unor materiale publicitare în sprijinul cunoaşterii activităţii şi profilului asociaţiei şi a performanţelor sale;
f) dezvoltarea colaborării internaţionale cu organizaţii similare.

Consiliul Director

Preşedinte: Alina-Elena Bosânceanu
  e-Mail: a.bosanceanu@uem.ro

Vicepreşedinţi:
Vasile Cojocaru
  e-Mail: v.cojocaru@uem.ro
Relu Ciubotariu
  e-Mail: r.ciubotariu@uem.ro
Gianina Prodan
  e-Mail: g.prodan@uem.ro

Secretar:
Elisabeta Spunei

Cenzor:
Marian Nedeloni

Asociaţia Alumni urmăreşte actualizarea permanentă a bazei de date cu absolvenţii UEMR care au reuşit să se angajeze pe piaţa muncii.

În cele două grafice sunt prezentate comparativ, pe programe de studii, niveluri şi forme de învăţământ, inserţia pe piaţa muncii pentru anii 2010-2013 (la un an de la absolvire) şi 2014 (în primele şase luni de la absolvire).

Pentru mărire faceţi click pe grafic.

Fișa de urmărire a inserției profesionale a absolvenților UEMR pe piața muncii

Pentru a accesa formularul faceți click aici sau pe imagine (se deschide într-un tab nou).

Formularul se completează cu majuscule, fără diacritice.

Toate informațiile solicitate în acest chestionar sunt confidențiale, ele fiind utilizate doar în scop statistic, de către UEMR, care este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în scopul declarat "educaţie şi cultură" sub nr. 26786.

Întâlniri aniversare

Întâlnirea aniversară de 40 de ani a primei promoţii de subingineri, învăţământ seral 1975, de la Institutul de Subingineri Reşiţa a avut loc sâmbătă, 6 iunie 2015, de la ora 11:00, în Aula Magna a UEMR

Au fost prezenţi 12 din cei 22 de absolvenţi ai specializării "Tehnologia Construcţiilor de Maşini Grele (TCMG)".

Au participat, în calitate de profesori universitari ai învăţământului superior reşiţean: prof. univ. dr. Constantin Popp (fost prorector), prof. univ. dr. ing. Octavian Crivacucea (fost decan), prof. univ. dr. Valerian Vlasie, prof. univ. dr. ing. Ion Vela (fost rector), prof. univ. dr. ing. Ioan Lungu (fost şef de catedră), prof. univ. dr. ing. Codruţa Hamat - decanul Facultăţii de Inginerie şi Management, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Popovici - prorector UEMR, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Liuba şi dir. ing. Mircea Popa, unul dintre fondatorii Institutului de Subingineri din Reşiţa, în anul 1971.

Întâlnire de 10 ani de la absolvire, a foştilor studenţi de la Asistenţă Socială

Joi, 3 iulie 2014, de la ora 11:00, în Aula Magna, promoţia 2004 de la Asistenţă Socială a organizat o revedere după 10 ani.
Au participat foşti studenţi, cadre didactice de atunci şi de acum, precum şi reprezentanţi ai conducerii academice a UEMR.

Întâlnire de 10 ani de la absolvire a primei promoţii de economişti de la UEMR

Vineri, de la ora 13:00, în Aula Magna, promoţia de economişti cu numărul 1 de la UEMR au organizat o revedere. Au participat majoritatea foştilor studenţi şi cadre didactice, de atunci şi de acum.

Implicare

Contact

Asociatia Absolvenţilor Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa
Piaţa Traian Vuia, Nr. 1 - 4
320085 Reşiţa

  alumni@uem.ro

Persoană de contact:

Asist. univ. drd. Alina Bosânceanu
  tel.: +40 727 706790
  e-Mail: a.bosanceanu@uem.ro 

2%

Pentru a înţelege mecanismul "2 la sută" vă rugăm să descărcaţi pliantul de prezentare al campaniei.

Formularul 230 se poate descărca aici!