Casa de Cultură Studenţească

Click pe logo pentru link

Casa de Cultură a Studenţilor din Reşiţa s-a înfiinţat în temeiul Art. 107 din Constituţia României, prin Hotărârea de Guvern nr. 398 din 2 aprilie 2003. CCS Reşiţa este instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi coordonarea Agenţiei pentru Sprijinirea Studenţilor. Conform H.G. nr 801/2004, art. 2, Casa de Cultură a Studenţilor din Reşiţa are ca obiect principal de activitate „organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural-artisitce, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive, de agrement, precum şi alte servicii pentru studenţi“.

Conform legii, CCS Reşiţa are următoarele atribuţii principale:

• promovează şi desfăşoară activităţi culturale şi artistice specifice. manifestări sportive şi turistice, educative, recreativ-distractive, transport şi de agrement;

• iniţiază şi organizează cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice şi practice, ateliere de creaţie;

• asigură desfăşurarea activităţii formaţiilor artistice studenţeşti;

• asigură participarea studenţilor în conceperea şi organizarea manifestărilor culturale şi artistice specifice, manifestărilor sportive şi turistice, educative, recreativ-distractive şi de agrement.