Prof. univ. dr. ing. Ion Vela

Situația studenților doctoranzi

Anul înmatriculării

Numele şi prenumele doctorandului
Titlul tezei de doctorat

Stadiul

2004

Poneţchi Pavel

Contribuții privind optimizarea îmbinărilor prin strângere cu aplicații în calculul ansamblului osie montată din construcţia vehiculelor feroviare motoare

Teză susţinută în 23.09.2009
Titlul de Doctor acordat -
OM nr. 5837/04.11.2008

Pintea Grigore

Exmatriculat

2005

Bizău Viorel Ionuţ

Exmatriculat

Korka Zoltan-Iosif

Cercetări privind reducerea vibraţiilor în funcţionarea reductoarelor cu roţi dinţate cilindrice

Teză susţinută în 30.07.2009
Titlul de Doctor acordat -
OM nr. 6026/27.11.2009

2006

Amariei Daniel

Cercetări privind dispozitivele de prehensiune ale roboților industriali acționate de materiale cu memoria formei

Teză susţinută în 26.06.2015
Titlul de Doctor acordat -
OM nr. 4643/30.07.2015

Demeuldre Chantal

Exmatriculat

Miloş Ovidiu Petru

Exmatriculat

2007

Işfan Duşiţa

Exmatriculat

Tuţă Adelin Ionel 1

Exmatriculat

Mituleţu Ion Cornel 2

Cercetări privind capacitatea de încărcare a mecanismelor cu roţi dințate fluoro-polimerizate

Teză susţinută în 18.10.2013
Titlul de Doctor acordat -
OM nr. 5581 MD/03.12.2013

2008

Tufoi Marius 3

Cercetări privind construcţia şi funcţionarea instalaţiei de turnare continuă a oţelurilor aliate

Teză susţinută în 31.10.2011
Titlul de Doctor acordat -
OM nr. 3818/26.04.2012

2009

Balasz Alfred Mircea

Exmatriculat

Bănuț Dănuț

Exmatriculat

Cărămidaru Virgil 3

Cercetări privind comportamentul angrenajelor cu roţi dinţate teflonate

Teză susţinută în 21.09.2012
Titlul de Doctor acordat -
OM nr. 6508/19.12.2012

Gruescu Andrei 3

Contribuţii privind optimizarea sistemului de reglaj pentru motoare diesel supraalimentate de tracţiune

Teză susţinută în 20.09.2012
Titlul de Doctor acordat -
OM nr. 3250 MD/20.02.2013

2011

Bizău Viorel 4
Cercetări privind construcţia şi funcţionarea transmisiilor armonice având generatorul de unde cu elemente din aliaje cu memoria formei.

Teză susţinută în 30.09.2014
Titlul de Doctor acordat

1 doctorand cu frecvenţă
2
 doctorand cu frecvenţă cu bursă MEN
3 
doctorand cu frecvenţă cu bursă POS-DRU
4 în cotutelă cu prof. univ. dr. ing. D. Nedelcu