Prof. univ. dr. ing. Tiberiu Ştefan Mănescu, m.c. al A.S.T.R.

Ordinul MEC de numire conducător de doctorat

Orarul activităților

Ziua

Ora

Cod activitate

Disciplina

Sala

Observaţii

Luni

8-10

CD

Coordonare doctoranzi
Bălan Gelu, Miloș Ovidiu

Laborator de Rezistenţa Materialelor

săptămânal

Studenţi doctoranzi în coordonare: Bălan Gelu, Miloș Ovidiu

 

 

 

Situația studenților doctoranzi

Anul înmatriculării

Numele şi prenumele doctorandului

Titlul tezei de doctorat

Stadiul

2004

Creangă Florentin
Contribuţii asupra optimizării dispozitivelor de prindere–fixare cu braţe multiple, ca elemente componente ale robotului

Teză susţinută în 12.12.2008
Titlul de Doctor acordat -
OM 3030/13.01.2009

Olariu Stelian
Studiu asupra comportării vehiculelor feroviare de mare viteză destinate transportului de călători la solicitările din exploatare

Teză susţinută în 29.02.2008
Titlul de Doctor acordat -
OM 4887/25.07.2008

Babencu Daniela

Exmatriculat

2005

Mandics Zoltan

Exmatriculat

Tornea Gabriel

Exmatriculat

2006

Miloș Claudiu

Exmatriculat

Friedrich Daniel

Exmatriculat

2007

Bălan Gelu

Exmatriculat

Bîtea Constantin
Contribuţii privind optimizarea sistemelor mecanice de protecție destinate căilor rutiere

Teză susţinută în 09.07.2010
Titlul de Doctor acordat -
OM 5729/24.11.2010

Zaharia Nicuşor Laurenţiu 1
Contribuţii privind optimizarea structurilor portante ale vagoanelor cisternă de cale ferata, in vederea creşterii sarcinii pe osie si micşorarea tarei vehiculelor

Teză susţinută în 30.04.2010
Titlul de Doctor acordat -
OM 4542/28.07.2010

2008

Stroia Mihaela - Dorica 3
Contribuţii privind studiul şi diagnosticarea vibromecanică la ansamblul lagăr - pârghie de comandă ce intră în componenţa microturbinelor hidraulice

Teză susţinută în 28.10.2011
Titlul de Doctor acordat -
OM 3250 MD/20.02.2013

2009

Afronie Eugen 3
Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecţia vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere

Teză susţinută în 29.10.2013
Titlul de Doctor acordat -
OM 5581 MD/03.12.2013

Chivu Adrian 3
Contribuţii privind reducerea zgomotului în cabinele maşinilor mobile cu impact asupra confortului uman

Teză susţinută în 28.02.2013
Titlul de Doctor acordat -
OM 3930 MD/20.06.2013

Pomoja Florin 3
Contribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale turbinei cu flux transversal cu puterea maximă de 8,25 kW

Teză susţinută în 12.12.2012
Titlul de Doctor acordat -
OM 3250 MD/20.02.2013

2010

Avram Silviu 3
Contribuţii privind proiectarea şi execuţia ştanţelor cu profil complex în vederea creşterii rezistenţei şi uzurii în exploatare

Teză susţinută în 30.09.2013
Titlul de Doctor acordat -
OM 5581 MD/03.12.2013

Iacob-Mare Cornel 3
Contribuţii privind îmbunătăţirea structurii de rezistenţă a vagoanelor de marfă utilizate la căile ferate uzinale, în vederea creşterii capacităţii de încărcare

Teză susţinută în 30.09.2013
Titlul de Doctor acordat -
OM 5581 MD/03.12.2013

Ţigănașu Nicolae Marin 3
Contribuţii privind îmbunătăţirea structurii de rezistenţă la autovehiculele din transportul urban

Teză susţinută în 22.11.2013
Titlul de Doctor acordat -
OM 20/21.01.2014

2013

Avram Silviu-Răzvan 3

Exmatriculat
01.10.2018

2014

Mimiş Cristian-Marius 2
Studii privind starea de tensiuni şi deformaţii la vanele fluture biplane

Teză susţinută în 06.10.2017
Titlul de Doctor acordat -
OM 3356/21.03.2018

2016

Miloș Ovidiu 2
Îmbunătățirea funcționării motoarelor cu ardere internă utilizând combustibili neconvenționali

0 referate susținute
Întrerupere 1 an:
08.11.2018-08.11.2019

Bălan Gelu
Îmbunătăţirea randamentului pompelor de putere medie destinate asecării perimetrelor industriale şi agricole

2 referate susținute

1 doctorand cu frecvenţă
2 doctorand cu frecvenţă cu bursă MEN
3 doctorand cu frecvenţă cu bursă POS-DRU