Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich

Tel.: +40 730 583049
e-Mail: gr.gillich@uem.ro

Ordinul MEC de numire conducător de doctorat

> Pagina personală

 

 

 

 

 

Orarul activităților

Ziua

Ora

Cod activitate

Disciplina

Sala

Observaţii

Miercuri
Săpt. impare

18-20

C

Metodologia cercetării și a prelucrării statistice a datelor

B2.4

săptămânal

Miercuri
Săpt. pare

16-18

CD

Coordonare doctorand
Tufiși Cristian

B2.4

săptămânal

Miercuri
Săpt. pare

18-20

C

Documentare și autorat științific

B2.5

săptămânal

Studenţi doctoranzi în coordonare: Tufiși Cristian

Situația studenților doctoranzi

Anul înmatriculării

Numele şi prenumele doctorandului
Titlul tezei de doctorat

Stadiul

2007

Sgaverdea Elena Daniela 1
Contribuţii privind detectarea defectelor elementelor de rezistenta prin metode vibrometrice

Teză susţinută în 30.03.2015
Titlul de Doctor acordat -
OM 3869/19.05.2015

2008

Iancu Vasile 3
Contribuţii privind utilizarea sistemelor de izolare seismică din elastomeri în construcţia podurilor

Teză susţinută în 28.10.2011
Titlul de Doctor acordat -
OM 3818/26.04.2012

Jurcău Ştefania Camelia 3
Studii teoretice şi experimentale asupra izolatorului pendular antiseismic cu frecare

Teză susţinută în 04.12.2012
Titlul de Doctor acordat -
OM 3250 MD/20.02.2013

2009

Negru Ionică 3
Contribuţii la detectarea şi localizarea defectelor în grinzi utilizând vibraţii proprii

Teză susţinută în 14.09.2012
Titlul de Doctor acordat -
OM 6508/19.12.2012

2010

Minda Petru Florin 3
Cercetări privind identificarea poziţiei discontinuităţilor în grinzi pe baza modificării frecvenţelor proprii

Teză susţinută în 25.09.2013
Titlul de Doctor acordat -
OM 5581 MD/03.12.2013

Haţiegan Cornel 3
Identificarea defectelor în plăci elastice subţiri prin analiză modală

Teză susţinută în 25.09.2013
Titlul de Doctor acordat -
OM 5581 MD/03.12.2013

Protocsil Carla 3
Studiul influenţei geometriei grinzilor cu defecte  deschise asupra comportării modale

Teză susţinută în 25.09.2013
Titlul de Doctor acordat -
OM 5581 MD/03.12.2013

Praisach Vilhelm Ion 1

Exmatriculat

2011

Iavornic Claudiu Mirel 2
Studiu privind comportamentul pendulului cu frecare cu suprafaţă de alunecare hiperbolică, echipat cu element elastic de compensare a deformaţiilor

Teză susţinută în 29.09.2014
Titlul de Doctor acordat -
OM 634/11.11.2014

Mănescu Tiberiu 2, 3
Contribuţii privind creşterea durabilităţii lagărelor de rostogolire radiale cu bile, având defecte de fabricaţie
 

Teză susţinută în 29.09.2014
Titlul de Doctor acordat -
OM 634/11.11.2014

2012

Boboş Daniel 2

Exmatriculat

Muntean Florian 2, 3
Studii teoretice şi experimentale privind comportarea dinamică a structurilor din bare cu defecte

Teză susţinută în 24.09.2015
Titlul de Doctor acordat -
OM 5954/07.12.2015

Kiss Hainal

Exmatriculat

2013

Furdui Horea 2, 3
Contribuții privind influenţa sarcinilor operaţionale şi de mediu asupra detectării defectelor în grinzi 

Teză susţinută în 11.11.2016
Titlul de Doctor acordat -
OM 3769/20.04.2017

Ntakpe Jean Louis 2
Researches regarding the assesment of cracks in slender multi-spam beams 

Teză susținută în 17.09.2018
Titlul de Doctor acordat -
OM 5474/14.11.2018

2014

Niţescu Codrin Nistor 4
Cercetări privind identificarea defectelor la structuri sudate prin metode globale de control

Teză susținută în 09.11.2017
Titlul de Doctor acordat -
OM 5701/27.12.2017

Stanciu Emilian 2
Contribuţii la identificarea defectelor de coroziune în elemente elastice subţiri

Teză susţinută în 29.11.2017
Titlul de Doctor acordat -
OM 3356/21.03.2018


Păsulă Sorin Tiberiu Petru 4
Cercetări privind comportarea dinamică a atleţilor în funcţie de caracteristicile biomecanice

Exmatriculat
17.11.2016

2015

Micliuc Diana 2
Cercetări privind izolarea zgomotului în zonele urbane

1 referat susţinut
întrerupere 2 ani:
01.10.2017-30.09.2019

Ioja Gheorghe 4
Cercetări privind detectarea defectelor în grinzi încărcate cu o masa în mişcare

Exmatriculat
01.10.2018

Pelea Ionela Mariana 4
Cercetări privind evaluarea preciziei în detectarea defectelor utilizând frecvenţele proprii

Exmatriculată
10.07.2017

2016

Barboni Luminiţa
Contribuții la detectarea şi cuantificarea defectelor în plăci compozite prin analiză modală

Exmatriculată
01.10.2018

Păduraru Luminiţa
Cercetări privind comportamentul dinamic al grinzilor cu defecte multiple

Exmatriculată
09.10.2018

2017

Tufiş Cristian 2, 5
Detection of branched cracks in beam-like structures

2 referate susținute

2018

Mălin Tatian - Cristian 6
Researchs regarding the behavior of structures isolated by friction pendulum

1 referat susținut

1 doctorand cu frecvenţă

2 doctorand cu frecvenţă cu bursă MEN

3 doctorand cu frecvenţă cu bursă POS-DRU

4 doctorand cu frecvenţă redusă

5 în cotutelă cu prof. univ. dr. Magd Abdel Wahab de la Universitatea din Ghent, Belgia

6 în cotutelă cu prof. univ. dr. ing. Istfan Biro de la Universitatea din Szeged, Ungaria