Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Sociale

Prof. univ. dr. Lavinia Elisabeta Popp

Lect. univ. dr. Alina Dana Vişan

Conf. univ. dr. Andrade Ionuţ Bichescu

Lect. univ. dr. Silvia Sorina Zuiac

Conf. univ. dr. Dorina Chiş-Toia

Student Alexandra Butcovanová
Conf. univ. dr. Lavinia Maria Niţulescu Student Alexandru-Dorel Chelaru

Conf. univ. dr. Gianina-Cătălina Clavac Prodan

Student Alexandru-Adrian Docia

Lect. univ. dr. Alina Constantin

Student Mădălina-Ecaterina Givoreanu

Lect. univ. dr. Mihai Rohozneanu

Student Ionela-Adina Krucso

Lect. univ. dr. Cristian Rudolf


Comisii ale Consiliului facultăţii

Comisia de învăţământ şi calitate
- preşedinte: Conf. univ. dr. Andrade Ionuț Bichescu
- membrii:
Conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia
Lect. univ. dr. Mihai Rohozneanu
Stud. Alexandra Butcovanová
Stud. Alexandru-Dorel Chelaru

Comisia de cercetare şi dezvoltare
- preşedinte: Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaș
- membrii:
Conf. univ. dr. Gianina Clavac Prodan
Conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu
Lect. univ. dr. Cristian Rudolf
Stud. Alexandru-Adrian Docia

Comisia de comunicare, relaţia cu studenţii şi parteneriate
- preşedinte: Lect. univ. dr. Alina Vișan
- membrii:
Lect. univ. dr. Alina Constantin
Lect. univ. dr. Sorina Zuiac
Stud. Mădălina-Ecaterina Givoreanu
Stud. Ionela-Adina Krucso