Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale [DTSS]

Conf. univ. dr.

Lavinia Maria Niţulescu

l.nitulescu@uem.ro 

Director DTSS

Prof. univ. dr. Iosif Florin Dobrei i.dobrei@uem.ro

Prof. univ. dr.

Claudia - Livia Pau

c.pau@uem.ro

 

Prof. univ. dr. Lavinia Elisabeta Popp l.popp@uem.ro

Conf. univ. dr.

Andrade - Ionuț Bichescu

a.bichescu@uem.ro

 

Conf. univ. dr.

Ionică Cărăbaş

i.carabas@uem.ro 

 

Conf. univ. dr.

Dorina Chiş-Toia

d.chis-toia@uem.ro

 

Conf. univ. dr.

Gianina-Cătălina Clavac Prodan

g.prodan@uem.ro

Director DPPD

Conf. univ. dr.

Liliana Dacica

l.dacica@uem.ro

 

Conf. univ. dr.

Lucian Mic

l.mic@uem.ro

 

Conf. univ. dr.

Ioan Mihoc

i.mihoc@uem.ro

 

Conf. univ. dr.

Dan Stan

d.stan@uem.ro

 

Conf. univ. dr. Diana Florența Tănase d.tanase@uem.ro

Lect. univ. dr.

Daniel Alic

d.alic@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Alina Constantin

a.constantin@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Gabriela - Felicia Georgevici

g.georgevici@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Cristina Ispas

c.ispas@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Mihaela Martin

m.martin@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Nicoleta Adriana Odină

n.odina@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Gheorghe Pinteală

g.pinteala@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Dan Mihai Rohozneanu

d.rohozneanu@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Cristian Rudolf

c.rudolf@uem.ro

 

Lect. univ. dr. Răzvan Dumitru Rușet r.ruset@uem.ro

Lect. univ. dr.

Alina Simona Stancovici

a.stancovici@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Alina Dana Vişan

a.visan@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Silvia Sorina Zuiac

s.zuiac@uem.ro

 

Cadre didactice asociate

 

Conf. univ. dr.

Gheorghe Ciulei

g.ciulei@uem.ro

 

Conf. univ. dr.

Ion Imbrescu

i.imbrescu@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Rustin - Petru Ciasc

r.ciasc@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Roxana - Emanuela Ghițescu

r.ghitescu@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Mădălina - Ionela Rădoi

m.radoi@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Nicolae Sava

n.sava@uem.ro

 

Lect. univ. dr.

Marian Truțulescu

m.trutulescu@uem.ro

 

Asist. univ. drd.

Oana Lavinia Filip

o.filip@uem.ro

 

Asist. univ. drd. Stelian Georgescu s.georgescu@uem.ro
Asist. univ. drd. Veronica - Mihaela Gușe

v.guse@uem.ro

Asist. univ. drd.

Alina Hosu

a.hosu@uem.ro

 

Asist. univ. drd. Zoltan Kiss z.kiss@uem.ro

Asist. univ. dr.

Vicenţiu Ilie Românu

v.romanu@uem.ro

 

Asist. univ. dr.

Constantin Timiș

c.timis@uem.ro