Studii de master - FSS

La Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul UEMR există următoarele programe de studii masterale::

Domeniul de master

Specializarea/

Programul de studii

Acreditare [A]/
Autorizare de funcţionare provizorie [AP]

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Capacitate de şcolarizare

Data Raportului

ARACIS /

Nr./data adresă de însoţire

Ştiinţe administrative

Administraţie Publică Europeană - APE

A

IF

120

50

Hotărârea consiliului ARACIS din 27.05.2019
-

Asistenţă socială

Managementul Serviciilor de Asistenţă Socială - MSAS

A

IF

120

50

25.07.2013
6817/02.09.2013

Teologie

Studii de Teologie Pastorală şi Misiune Creştină - STPMC

A

IF

120

50

21.03.2019
3139/24.05.2019