Studii de licenţă - FSS

La Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul UEMR există următoarele domenii de licenţă, cu programele de studii respective:

Domeniul de licenţă

Specializarea/

Programul de studii

Acreditare [A]/

Autorizare de funcţionare provizorie [AP]

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Capacitate de şcolarizare

Data Raportului

ARACIS /

Nr./data adresă de însoţire

Ştiinţe administrative

Administraţie Publică - AP

A

IF

180

20 + 30*

22.04.2019
3717/19.06.2019

Administraţie Publică - AP_ID

A

ID

180

100*

21.12.2017

Asistenţă socială

Asistenţă Socială - AS

A

IF

180

18 + 42*

21.12.2017

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă - EFS

A

IF

180

23 + 27*

25.06.2014
4041/10.07.2014

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar - PIPP

A

IF

180

22 + 43*

15.03.2017

Teologie

Teologie Ortodoxă Didactică (Caransebeş) - TOD

A

IF

180

18 + 12*

21.12.2017

* locuri cu taxă