Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Conf. univ. dr. Solomia Andreş

Lect. univ. dr. Nătăliţa Lesconi-Frumuşanu

Conf. univ. dr. Venera Manciu

Asist. univ. dr. Suzana Demyen

Conf. univ. dr. Mirela Minică Student Dumitrița Afteni

Conf. univ. dr. Adrian Costinel Tănase

Student Flavia Dobre

Lect. univ. dr. Gabriel Dinu

Student Eveline Novy

Lect. univ. dr. Liliana Gherghina


Comisii ale Consiliului facultăţii

Comisia de învăţământ şi calitate
- preşedinte: Conf. dr. Adrian Tănase
- membrii:
Conf. univ. dr. Solomia Andreș
Conf. univ. dr. Mirela Minică
Stud. Dumitrița Afteni

Comisia de cercetare şi dezvoltare
- preşedinte: Conf. univ. dr. Venera Manciu
- membrii:
Lect. univ. dr. Gabriel Dinu
Asist. univ. dr. Suzana Demyen
Stud. Eveline Novy

Comisia de comunicare, relaţia cu studenţii şi parteneriate
- preşedinte: Lect. univ. dr. Nătălița Lesconi - Frumușanu
- membrii:
Lect. univ. dr. Liliana Gherghina
Stud. Flavia Dobre