Studii de licenţă - FSE

La Facultatea de Științe Economice din cadrul UEMR există următoarele domenii de licenţă, cu programele de studii respective:

Domeniul de licenţă

Specializarea/

Programul de studii

Acreditare [A]/

Autorizare de funcţionare provizorie [AP]

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Capacitate de şcolarizare

Data Raportului

ARACIS /

Nr./data adresă de însoţire

Administrarea afacerilor

Economia Turismului, Comerţului şi Serviciilor - ECTS

A

IF

180

19 + 41*

21.12.2017

Contabilitate

Contabilitate şi Informatică de Gestiune - CIG

A

IF

180

20 + 55*

26.11.2015

Marketing

Marketing - Mk

A

IF

180

19 + 56*

26.11.2015

Marketing - Mk_ID

A

ID

180

75*

26.11.2015

* locuri cu taxă