Studii de master - FSE

La Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul UEMR există următoarele programe de studii masterale:

Domeniul de master

Specializarea/

Programul de studii

Acreditare [A]/

Autorizare de funcţionare provizorie [AP]

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Capacitate de şcolarizare

Data Raportului

ARACIS /

Nr./data adresă de însoţire

Administrarea afacerilor

Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi Servicii - AATCS

A

IF

120

25 + 25*

27.06.2013
6229/22.07.2013

Contabilitate

Expertiză Contabilă şi Evaluarea Firmei - ECEF

A

IF

120

21 + 29*

30.05.2013
5464/20.06.2013

Marketing

Marketing şi Comunicare în Afaceri -  MCA

A

IF

120

24 + 26*

27.06.2013
6229/22.07.2013

* locuri cu taxă