Prezentarea facultăţii

Ca urmare a unei tradiţii de inovare tehnică şi tehnologică începută în 1771, după 200 ani, în 1971, se înfiinţează studiile tehnice superioare la Reşiţa. De peste 40 ani, specialiştii pregătiţi la Reşiţa continuă să fie în prima linie a revoluţiei tehnologice, atât în ramurile industriale tradiţionale (electromecanică, inginerie mecanică), cât şi în cele de avangardă (informatică, inginerie economică). Cererea mare de absolvenţi de studii inginereşti de pe piaţa muncii, venită din partea mediului de afaceri şi a companiilor multinaţionale, cresc exponenţial şansele de angajare a tinerilor ingineri, cu atât mai mult cu cât absolvenţii noştri au competenţe recunoscute în proiectarea asistată de calculator.

Facultatea de Inginerie şi Management, parte integrantă a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, are ca misiune fundamentală pregătirea profesională iniţială şi continuă, prin programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, programe postliceale şi cursuri de specializare/perfecţionare în domenii relevante pentru nevoile regiunii. Caracterul multidisciplinar al programelor noastre de studii, ce oferă atât cunoştinţe de specialitate cât şi de management, încearcă să ofere absolvenţilor nu doar atuurile pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii, dar şi să inducă acestora un spirit de antreprenor. În contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere, dar cu valenţe umaniste, o altă misiune asumată a Facultăţii de Inginerie şi Management constă în pregătirea de absolvenţi cu spirit civic şi responsabilitate socială, care să se manifeste ca şi cetăţeni europeni activi în comunitate şi societate.

Cu o puternică orientare regională, o altă componentă a misiunii Facultăţii de Inginerie şi Management este susţinerea mediului de afaceri şi a mediului instituţional public, prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune, materializată prin transferul de cunoaştere către firmele şi instituţiile locale. Dovada unei bune pregătiri profesionale şi a formării unor caractere puternice şi vizionare o constituie numărul mare de ingineri reşiţeni cooptaţi în colective de cercetare şi producţie din Germania, Franţa şi Belgia. Noi nu formăm doar profesionişti, noi modelăm caractere.

Prof. univ. dr. ing., ec. Codruţa-Oana Hamat
Decan al Facultăţii de Inginerie şi Management

Absolvenţii noştri

"Invăţaţi din evenimentele timpurilor trecute şi prezente, dar priviţi mereu spre viitor. În tehnică, cu pasiune şi viziune, oricine poate deveni un nou Steve Jobs."

Pascar Ovidiu

Numele meu este Ovidiu Pascar, am 43 ani şi sunt născut la Reşiţa, un municipiu cu o veche şi bogată tradiţie industrială. După absolvirea Liceului Industrial Nr. 1 din Reşiţa (astăzi Liceul „Traian Vuia”), m-am angajat în cadrul U.C.M. Reşiţa, locul în care tehnica mi-a devenit familiară.
Drumul sinuos al cunoaşterii m-a făcut să înţeleg că desăvârşirea mea ca profesionist necesită parcurgerea unor studii superioare tehnice în domeniul meu de interes. Ca urmare, am absolvit Universitatea "Eftimie Murgu", Facultatea de Inginerie, programul ”Tehnologia Construcţiilor de Maşini”. Orice activitate a fost tratată cu responsabilitate de către cadrele didactice, iar pe lângă îndrumarea de specialitate am beneficiat şi de pregătire complementară, benefică în activitatea mea ulterioară.
Întotdeauna mi-a plăcut să subliniez că sunt rezultatul acestei universităţi. Evoluţia mea profesională, de la inginer, la Manager Resurse Umane în UCM Reşiţa, la Director Executiv la SC Reşiţa Reductoare şi Regenerabile SA (RRR) şi, în prezent, Director General la SC HR ADVICE Solutions se datorează şi cunoştinţelor acumulate ca student.
În plus, sunt căsătorit şi am doi copii. Pot spune cu sinceritate că sunt un om împlinit.