Studii de master - FIM

La Facultatea de Inginerie şi Management din cadrul UEMR există următoarele programe de studii masterale:

Domeniul de master

Specializarea/

Programul de studii

Acreditare [A]/

Autorizare de funcţionare provizorie [AP]

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Capacitate de şcolarizare

Data Raportului

ARACIS /

Nr./data adresă de însoţire

Inginerie industrială

Concepţia și Testarea Sistemelor Mecanice - CTSM

A

IF

120

21 + 39*

28.07.2016

Inginerie electrică

Sisteme Electromecanice Avansate - SEA

A

IF

120

23 + 77*

30.05.2013
5404/20.06.2013

Inginerie şi management

Managementul Afacerilor în Industrie - MAI

A

IF

120

23 + 77*

30.05.2013
5404/20.06.2013

* locuri cu taxă