Studii de licenţă - FIM

La Facultatea de Inginerie şi Management din cadrul UEMR există următoarele domenii de licenţă, cu programele de studii respective:

Domeniul de licenţă

Specializarea/

Programul de studii

Acreditare [A]/

Autorizare de funcţionare provizorie [AP]

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Capacitate de şcolarizare

Data Raportului

ARACIS /

Nr./data adresă de însoţire

Inginerie mecanică

Inginerie Mecanică - IM

A

IF

240

20 + 40*

17.12.2015
146/14.01.2016

Inginerie electrică

Electromecanică - Em

A

IF

240

20 + 30*

4807/02.07.2015
7059/15.11.2015

Ştiinţe inginereşti aplicate

Informatică Industrială - InfoInd

A

IF

240

21 + 9*

26.11.2015
7745/21.12.2015

Inginerie şi management

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM

A

IF

240

18 + 12*

21.12.2017

* locuri cu taxă