Acte necesare dosar bursă socială şi cereri acordare bursă

Comisii

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari de locuri în tabere studenţeşti
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. Codruța-Oana Hamat - Prodecan

Membri:
Prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca - Director departament
Conf. univ. dr. Călin Micloșină - Director departament
Student Sebastian Corobiac - reprezentant al Ligii studenţilor
Ing. Magdalena Adelmann - secretar