Centrul de Cercetări în Hidraulică, Automatizări şi Procese Termice [CCHAPT]

Înfiinţat în 1997, este principala unitate de cercetare a Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa. Are o dotare de excepţie pentru efectuarea unor lucrări de cercetare pe utilaje energetice de mare putere. Specialiştii care lucrează în acest centru de cercetare au o pregătire profesională deosebită şi o experienţă bogată în activitatea de cercetare.

Pagină web: www.cchapt.ro

Centrul de Cercetări în Hidraulică, Automatizări şi Procese Termice efectuează activitate de cercetare ştiinţifică în următoarele domenii:
• Hidraulică şi maşini hidraulice
• Încercări de eroziune cavitaţională
• Simulări numerice
• Ingineria materialelor şi metalografie
• Maşini electrice
• Automatizări şi sisteme de reglare
• Rezistenţa materialelor şi încercări de materiale
• Prelucrări mecanice şi tehnologii de prelucrare şi sudare
• Procese termice
• Informatică aplicată şi proiectare asistată
• Vibrometrie şi holografie acustică 
• Energii regenerabile şi evaluarea potenţialului eolian
• Consultanţă tehnică, expertiză şi recepţii pe hidroagregate şi modele de turbine hidraulice şi verificări de garanţii contractuale, în calitate de instituţie neutră
• Cercetare doctorală şi postdoctorală

Centrul de Cercetări în Inginerie Electrică şi Informatică Industrială

Pagină în construcţie