Cercetarea în UEMR

Cercetarea în Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa abordează teme care acoperă domeniile ingineriei, ştiinţelor exacte, a ştiinţelor economice şi a celor umaniste. Organizatoric, cercetarea se desfăşoară la nivelul departamentelor cu precădere în cele cinci centre de cercetare. Strategic se urmăreşte crearea unor structuri interdisciplinare şi multidisciplinare sustenabile şi capabile de performanţe ştiinţifice ridicate.

Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică
Managementul activităţii de cercetare este asigurat prin Consiliul Cercetării Ştiinţifice, care are rolul de a participa la elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare şi inovare a UEMR şi a programelor proprii de cercetare-dezvoltare şi inovare şi de a asigura coordonarea, orientarea şi evaluare activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovare din cadrul universităţii. Consiliul Cercetării Ştiinţifice are următoarea structură: un preşedinte – prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi şase membri, dintre care preşedintele desemnează un secretar. Membri consiliului sunt desemnaţi de cele trei facultăţi ale Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa, fiecare facultate având posibilitatea să nominalizeze doi membri.
Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică pe domenii şi teme de interes este realizată de personalul didactic şi de cercetare cu experienţă, bazându-se pe implicarea activă a cadrelor didactice şi de cercetare tinere precum şi a studenţilor doctoranzi şi masteranzi. Un rol central în acest proces îl ocupă conducătorii de doctorat. Colectivele de cercetare se bucură de autonomie, inclusiv libertatea de a-şi defini temele de cercetare, dar instituţional sunt susţinute cercetările aliniate la direcţiile prioritare cuprinse in strategia UEMR.

Domenii prioritare de cercetare în UEMR
Rolul de universitate în regiune şi pentru regiune asumat de Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa impune câteva domenii de cercetare prioritare. În acest sens sunt susţinute cu precădere următoarele domenii multidisciplinare, reflectate în tendinţele de dezvoltare ale regiunii:
- agregate energetice de mare putere (hidroagregate, maşini electrice) şi energii regenerabile;
- ingineria materialelor (coroziune, ingineria suprafeţelor, metalografie);
- vibraţii şi acustică (defectoscopie, izolarea vibraţiilor naturale şi antropice);
- protecţia bunurilor culturale şi dreptul mediului;
- antreprenoriat şi management intercultural;
- turism tematic;
- servicii integrate pentru persoanele dezavantajate social.

Dezvoltarea domeniilor prioritare de cercetare se va face prin folosirea eficientă a resurselor umane, materiale, precum şi a resurselor financiare provenind din surse bugetare şi surse proprii.