Pentru următorii cinci ani, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa îşi propune să-şi afirme mai hotărât statutul de universitate „de ştiinţe aplicate” şi să abordeze, la nivelul tuturor programelor de studii oferite, metode de predare/învăţare active, care să asigure absolvenţilor săi dobândirea unor temeinice cunoştinţe teoretice, susţinute de abilităţi practice şi competenţe transversale solide.

Totodată, universitatea îşi propune să-şi menţină poziţia de universitate furnizoare preponderent de cercetare aplicativă, orientată spre rezultate imediate în industrie şi societate precum şi de transfer de cunoaştere către mediul de afaceri şi cel instituţional public local.

Şi nu în ultimul rând, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa îşi propune să rămână în continuare o prezenţă activă în regiunea sa de origine, puternic ancorată în realitatea judeţului Caraş-Severin.