Programe de studii - licenţă

Admiterea la forma de învăţământ la distanţă, cu o durată de 3 ani, se organizează pentru următoarele domenii de licenţă / programe de studii:

Domeniul de licenţă

Specializarea/

Programul de studii

Acreditare [A]/

Autorizare de funcţionare provizorie [AP]

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Data ultimului aviz ARACIS

Aparţine de

Marketing

Marketing

A

ID

180

26.11.2017

FSE

Ştiinţe administrative

Administraţie Publică

A

ID

180

21.12.2017

FSS

Program de studii postuniversitare

Domeniul

Specializarea/

Programul de studii

Aprobare a Senatului UEMR

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Aparţine de

Marketing

Marketingul Afacerilor - MA

Da

ID

120

FSE