Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii

Misiune şi obiective 

Biroul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii se află în incinta UEMR, Corp A, etajul 3. Prin activitatea desfăşurată, urmăreşte respectarea condiţiilor de conformitate şi regularitate, pornind de la iniţierea şi derularea achiziţiilor publice până la concretizarea efectivă a acestora, urmăreşte creşterea eficienţei şi transparenţei cheltuielilor bugetare, stabilirea unui sistem coerent de priorităţi. Totodată, el asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Personalul biroului

Administrator patrimoniu: ing. Angela Angheloiu

Administrator patrimoniu: ing. Lăcrimioara-Carmen Cuzmoş

Magazioner: Daniel Adelmann

Curier: Polina Pîrvănescu

2018

Anunț achiziție directă - Anunt publicitar nr. ADV1051168/22.11.2018 - achizitie directă pentru Pachet cărți bibliotecă

  Anunț atribuire pachet cărți bibliotecă

Anunț achiziție directă - Abonamente periodice 2019

  Anunț atribuire abonamente periodice

• Negociere fără publicare prealabilă, conform Legii nr. 98/2016, art. 104, alin. (1), lit. a), în vederea atribuirii contractului de lucrări la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Data limită de depunere a ofertelor: 17.09.2018, ora 10:00.

 • Strategie de contractare
 • Fișa de date a achiziției
 • Model contract execuție lucrări
 • Model formulare
 • Documentul european de achiziție unică (DEAU)
 • Documentație tehnică

• Negociere fără publicare prealabilă, conform Legii nr. 98/2016, art. 104, alin. (1), lit. a), în vederea atribuirii contractului de lucrări la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Data limită de depunere a ofertelor: 03.09.2018, ora 10:00.

 • Strategie de contractare 
 • Fișa de date a achiziției
 • Model contract execuție lucrări 
 • Model formulare 
 • Documentul european de achiziție unică (DEAU) 
 • Documentație tehnică
 • Comunicare rezultat procedură

• Negociere fără publicare prealabilă, conform Legii nr. 98/2016, art. 104, alin. (1), lit. a), în vederea atribuirii contractului de lucrări la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Data limită de depunere a ofertelor: 13.08.2018, ora 10:00.

 • Strategie de contractare 
 • Fișa de date a achiziției
 • Model contract execuție lucrări 
 • Model formulare 
 • Documentul european de achiziție unică (DEAU) 
 • Documentație tehnică 
 • Anunț anulare procedură

• Anunț publicitar nr. ADV 1023960/12.07.2018 - procedură proprie simplificată pentru Servicii specializate de monitorizare pază şi intervenţie la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa - Anexa 2

   Anunț atribuire servicii pază

• Negociere fără publicare prealabilă, conform Legii nr. 98/2016, art. 104, alin. (1), lit. a), în vederea atribuirii contractului de lucrări la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Data limită de depunere a ofertelor: 23.07.2018, ora 10:00.

 • Strategie de contractare
 • Fișa de date a achiziției
 • Model contract execuție lucrări
 • Model formulare
 • Documentul european de achiziție unică (DEAU)
 • Documentație tehnică
 • Comunicare rezultat procedură

• Anunț publicitar nr. ADV 1022563/05.07.2018 - achiziție directă pentru Echipamente informatice

   Anunț atribuire achiziție directă

• Anunt pulicitar nr. 1021462/29.06.2018 - achiziție directă pentru Furnizare şi instalare sistem supraveghere interior

   Anunț atribuire achiziție directă

• Anunț publicitar nr. ADV 1019834/21.06.2018 - achiziție directă pentru Materiale pubicitare

   Anunț atribuire achiziție directă

• Anunț publicitar nr. ADV 1018130/15.06.2018 - achiziție directă pentru Pachet cărți bibiotecă

   Anunț atribuire achiziție directă

• Negociere fără publicare prealabilă, conform Legii 98/2016, art. 104, alin. (1), lit. a), în vederea atribuirii contractului de lucrări la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Data limită de depunere a ofertelor: 19.06.2018, ora 10:00.

Strategie de contractare
Fișa de date a achiziției
Model contract execuție lucrări
Model formulare
Documentație tehnică

  Comunicare privind rezultatul procedurii

• Anunt publicitar nr. ADV1013320 - achiziție directă pentru Servicii de verificare, reparare, înlocuire piese şi încărcare stingătoare/hidranţi interiori, situaţi în corpurile de clădire ale Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Anunț achiziție directă
Caiet de sarcini

  Anunț atribuire achiziție directă

• Negociere fără publicare prealabilă, conform Legii 98/2016, art. 104, alin. (1), lit. a), în vederea atribuirii contractului de lucrări la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Data limită de depunere a ofertelor: 29.05.2018, ora 10:00.

Strategie de contractare
Fișa de date a achiziției
Model contract execuție lucrări
Model formulare
Documentație tehnică

  Anunț anulare procedură

• Negociere fără publicare prealabilă, conform Legii 98/2016, art. 104, alin. (1), lit. a), în vederea atribuirii contractului de lucrări la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Data limită de depunere a ofertelor: 08.05.2018, ora 10:00.

Strategie de contractare
Fișa de date a achiziției
Model contract execuție lucrări
Model formulare
Documentație tehnică

  Anunț anulare procedură

• Negociere fără publicare prealabilă, conform Legii 98/2016, art. 104, alin. (1), lit. a), în vederea atribuirii contractului de lucrări la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.
Data limită de depunere a ofertelor: 17.04.2018, ora 10:00.

Strategie de contractare
Fișa de date a achiziției
Model contract execuție lucrări
Model formulare
Documentație tehnică

  Anunț anulare procedură

• Negociere fără publicare prealabilă, conform art. 104, alin. (1), lit. a) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, la obiectivul de investiţie Continuare execuţie lucrări - Modernizare şi extindere Campus Universitar „Complex Eftimie Murgu”.

Strategie de contractare
Fișa de date a achiziției
Model contract execuție lucrări
Model formulare
Documentație tehnică

  Anunț anulare procedură