Biroul Financiar - Contabil

Misiune şi obiective

Biroul Financiar – Contabil se află în incinta UEMR, Corp A, etajul 3. Acesta asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli,  patrimoniului aflat în administrare atât pentru cerinţele interne ale universităţii, cât şi pentru relaţiile cu ordonatorul principal de credite, organele de control etc.

Personalul serviciului

Contabil şef: ec. Daniela Dulgheru

Administratori financiari:
ec. Corina Andronache
ec. Elena Toader

Casier: Maria Ianăş