Simpozion ştiinţific studenţesc EMING 2018

UEMR organizează în perioada 16-17.XI Simpozionul ştiinţific studenţesc EMING 2018. Scopul simpozionului este de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea articolelor ce conţin rezultate ştiinţifice şi tehnice obţinute de către studenţii participanţi pe parcursul pregătirii  profesionale, precum şi de a facilita colaborarea ştiinţifică între participanţi. 

Secţiunile simpozionului

S1. Inginerie Electrică, Informatică și Automatizări Industriale: Electromecanică, Informatică, Tehnici şi echipamente în ingineria electrică, Sisteme electromecanice avansate, Ştiinţe fundamentale aplicate în inginerie electrică şi informatică

S2. Inginerie şi Educație: Inginerie economică în domeniul mecanic, Inginerie economică în domeniul electric, Ingineria şi managementul sistemelor de producţie, Ştiinţe fundamentale aplicate în inginerie economică

S3. Inginerie Mecanică: Tehnologia construcţiilor de maşini, Ingineria sudării, Ingineria materialelor, Inginerie mecanică, Ingineria sistemelor de energii regenerabile, Ştiinţe fundamentale aplicate în mecanică şi ştiinţa materialelor, Concepţia, testarea şi diagnosticarea echipamentelor industriale, Procesarea avansată a materialelor

Format lucrare (Template)

Persoane de contact / secțiuni ale simpozionului

- Inginerie Electrică, Informatică și Automatizări Industriale – persoană de contact: ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI, tel.: 0751194693, e-mail: e.spunei(at)uem.ro & ș. l. dr. ing. Cornelia ANGHEL-DRUGĂRIN, tel.: 0731162025, e-mail: c.anghel(at)uem.ro

- Inginerie și Educație – persoană de contact: lect. dr. Andrea Amalia MINDA, tel.: 0744474002, e-mail: a.minda(at)uem.ro

- Inginerie Mecanică – persoană de contact: ș. l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA, tel.: 0761925902, e-mail: l.cindea(at)uem.ro

Programul simpozionului

Joi, 15.11.2018

18.00 - 20.00 - Primirea invitaţilor / Foaierul UEMR

Vineri, 16.11.2018

11:00 ÷ 11:30 - Înregistrarea participanţilor / Foaierul UEMR
11:30 ÷ 12:30 - Deschiderea simpozionului / Sala Multimedia
12.30 ÷ 13.30 - Vizită în laboratoare
13:30 ÷ 14:30 - Masa de prânz / Campus Cafe
14:30 ÷ 16:00 - Lucrări pe secţiuni / sălile B1, B3, B1.1, B2.1
16:00 ÷ 16:30 - Pauză de cafea / Campus Cafe
16:30 ÷ 18:00 - Lucrări pe secţiuni / sala B1, B3, B1.1, B2.1
18:00 ÷ 19:00 - Încheierea lucrărilor + festivitatea de premiere
19:00 - Cină festivă / Campus Cafe

Sâmbătă, 17.11.2018

9:00 ÷ 12:00 - Workshop „Perspectiva RES în politica energetică a României. Orizont 2030” - conf. univ. dr. ing. Cristian Paul Chioncel
12:00 ÷ 13:00 - Masa de prânz
13:00 - Excursie / Vizitarea unor obiective turistice din Caraș-Severin

Comitetele simpozionului

Comitetul de organizare

Conf. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL - UEM Reşiţa
Conf. dr. ing. Călin MICLOŞINĂ - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Cornelia ANGHEL DRUGĂRIN - UEM Reşiţa
Lect. dr. mat. Andreea Amalia MINDA - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI- UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Vasile COJOCARU - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Lenuţa CÎNDEA - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Vasile IANCU - UEM Reşiţa
Dr. ing. Florin POMOJA - UEM Reşiţa
Stud. Alexandra BUTCOVANOVA - Liga Studenţilor UEM Reşiţa
Stud. Bogdan MARINESCU - Liga Studenţilor UEM Reşiţa
Stud. Emil IGNAT - Liga Studenţilor UEM Reşiţa
Stud. Ionuț CREȚOIU - Liga Studenţilor UEM Reşiţa
Stud. Mario CATA - Liga Studenţilor UEM Reşiţa

Comitetul ştiinţific

Prof. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH, UEM Reşiţa
Prof. dr. ing. Nicoleta GILLICH, Director Editura Eftimie Murgu - UEM Reşiţa
Prof. dr. ing. Gheorghe POPOVICI, UEM Reşiţa
Prof. dr. ing. Eugen RĂDUCA, Director Departament Inginerie Electrică şi Informatică - UEM Reşiţa
Conf. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL - Prorector UEM Reşiţa
Conf. dr. ing. Simona DZIȚAC - Universitatea din Oradea - Centrul de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni & Asociaţia Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din Oradea
Conf. dr. ing. Florin GROFU - Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu
Conf. dr. ing. Călin MICLOȘINĂ, Director Departament Inginerie Mecanică şi Management - UEM Reşiţa
Conf. dr. ing. Gabriel Nicolae POPA - Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara
Conf. dr. ing. Ovidiu-Gelu TIRIAN - Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara
Lect. dr. Ioan HĂLĂLAE, Decan Facultatea de Inginerie şi Management - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Cornelia ANGHEL DRUGĂRIN - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Zoltan KORKA - UEM Reşiţa
Lect. dr. mat. Andreea Amalia MINDA - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI - UEM Reşiţa

Lista lucrărilor conferinței

Nr. crt.

Numele și prenumele autorilor

Numele și prenumele coordonatorilor

Titlul lucrării

Centrul universitar

1. 

Vişan Romulus-Nicolae

Popa Gabriel Nicolae

Fîţă Nicolae Daniel

Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă asupra Stației Electrice de 400/220 kV Arad din cadrul Sistemului Electroenergetic Național

Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara,

Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Petroşani

2. 

Comşa Roxana Giorgiana

3. 

Szabo Emeric

Felea Ioan, Lolea Marius

Actualităţi în abordarea unor probleme privind cuplarea sre la sistemele electroenergetice zonale

Universitatea din Oradea

4. 

Ias Gheorghe

5. 

Szabo Emeric

Felea Ioan, Lolea Marius

Produse software cu harti digitale online pentru investigarea resurselor energetice regenerabile

Universitatea din Oradea

6. 

Ias Gheorghe

7. 

Zaharia Sergiu Daniel

Popa Gabriel Nicolae

 

Crearea unui meniu pentru shield-ul LCD 16x2

Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara

8. 

Ilie Octavian

9. 

Zaharia Sergiu Daniel

Popa Gabriel Nicolae

 

Sistem de achiziție și monitorizare a datelor în C#

Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara

10.                  

Lorincz Levente,

Dziţac Simona

Stocarea energiei electrice cu ajutorul energiei potenţiale. studiu de caz

Universitatea din Oradea

11.                  

Cheregi Adrian

12.                  

Lorincz Levente

Dziţac Simona

Utilizarea energiei apelor marine şi oceanice

                                                           

Universitatea din Oradea

13.                  

Vălean Maria

14.                  

Beschiu Valentin

15.                  

Lorincz Levente

Dziţac Simona

Proiectarea unui parc fotovoltaic de 2 MW

Universitatea din Oradea

16.                  

Şandro Cristian

17.                  

Şandro Delia

Dziţac Simona

Bază de date digitală şi tehnologii interactive utilizate în conservarea valorilor culturale ale portului popular românesc

Universitatea din Oradea

18.                  

Şandro Cristian

19.                  

Beschiu Valentin

20.                  

Cristian Belea

Dziţac Simona,  Ştirban Ilie

Studiu de caz privind automatizarea şi modernizarea fluxului tehnologic a unei instalaţii de producere de agregate minerale

Universitatea din Oradea

21.                  

Ştirban Adriana

22.                  

Dana Belea

23.                  

Szikszai Forgaciu Edina

Dziţac Simona

Studiu de caz privind contorizarea inteligentă

Universitatea din Oradea

24.                  

Blidar Andreea

25.                  

Ias Corina

Bunda Şerban, Ias Gheorghe

Performanţele energetice ale clădirilor

Universitatea din Oradea

26.                  

Ias Bogdan

27.                  

Săndulescu Dragoș Cătălin

Grofu Florin

Borcoși Ilie

Aplicatie RFID pentru identificarea persoanelor

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

28.                  

Geambașu Răzvan Cristian

29.                  

Vitejanu Vasile-Mădălin

30.                  

Paliță Constantin

31.                  

Mario Ardeljan

Ion Cornel Mituleţu

Sistem inteligent de poziționare a farurilor autovehiculelor

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

32.                  

Deian Dorel Ardeljan

33.                  

Emanuel Markovican

Ion Cornel Mituleţu

Proiectarea unui adaptor multi-sursă pentru alimentarea dispozitivelor mobile

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

34.                  

Deian Dorel Ardeljan

35.                  

A.T. Aman

Gilbert-Rainer Gillich

Utilizarea principiul superpoziţiei pentru detectarea defectelor în bare prin metode dinamice

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

36.                  

Cristian  Tufisi

Gilbert-Rainer Gillich

Modelarea defectelor de formă complexă

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

37.                  

Ionela Harea

Lenuţa Cîndea

Aspecte privind comunicarea și negocierea afacerilor în Marea Britanie

 

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

38.                  

 

Spunei Elisabeta

Avantajul utilizării unui stand modern în studiul funcționării mașini asincrone

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

39.                  

Beniamin Spunei

40.                  

Neama Adrian

41.                  

Turcu Ionel

Andrea Amalia Minda

Energii clasice şi energii neconvenţionale

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

42.                  

Atinge Gigi

43.                  

Dumitru Sorin

44.                  

Creţoiu Ionuţ

Gilbert Rainer Gillich, 

Andrea Amalia Minda

Evaluarea cu precizie a frecvenţelor proprii utilizând o metoda de interpolare

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

45.                  

Minda Iulia Alexandra

46.                  

Luisa Cocia

47.                  

Ardeljan Loredana

48.                  

Ignat Emil

Gilbert Rainer Gillich, 

Andrea Amalia Minda

Influenţa temperaturii asupra comportamentului dinamic al unor structuri metalice

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

49.                  

Cata Mario Daian

50.                  

Mohan Alecsandar

51.                  

Băloi Elisei

Gilbert Rainer Gillich, 

Andrea Amalia Minda

Utilizarea laboratoarelor virtuale în procesul de învăţare

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

52.                  

Boşca Dean

53.                  

Borcilă Bogdan

54.                  

Rîşcu Antonia Miruna

Andrea Amalia Minda

Jocul didactic matematic

                                 

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

55.                  

Micşa Monica Teodora

56.                  

Molin Larisa Bianca

57.                  

Borchescu Antonela

Andrea Amalia Minda

Formarea capacităţilor de orientare spaţială în învăţământul preşcolar

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

58.                  

Jura Loredana

59.                  

Sporea Georgiana

Andrea Amalia Minda

Evaluarea în activităţile matematice

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

60.                  

Toma Diambra

61.                  

Grozav Nicolae

Andrea Amalia Minda

Şirul lui Fibonacci şi universul

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

62.                  

Ianoş Alexandru Dorian

63.                  

Băra Cristian

Cornelia Anghel Drugărin

Program de verificare a securităţii reţelelelor

WI-FI protejate de parolă

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

64.                  

Pintilei Andrei

Contribuţii la îmbunatăţirea performanţelor unui smartphone

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

65.                  

Zimbran Adrian Florin

Ploaia pe LED-uri

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

66.                  

Deian Dorel Ardeljan

Arduino Breathalyzer

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

67.                  

Gyenes Ella Izabella

Sistem de monitorizare la distanţă bazat pe microcontroller

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

68.                  

Matein Petru

Spunei Elisabeta

Pornirea și reversarea sensului de rotație al motorului asincron utilizând standul Uni Train

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

69.                  

Duță Daniel

70.                  

Galben Adrian

71.                  

Mînușiță Luiza

Gelu Ovidiu Tirian

Braţ robotic sortator de culori ”Robocol”

Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara

72.                  

Ienășesc Florina

73.                  

Moraru Alexandra

74.                  

Dobra Bianca Izabela

Gelu Ovidiu Tirian

Robot mobil autonom de linie

Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara

75.                  

Pușcaș Erika Mariana

76.                  

Nistor Iulian Robert

77.                  

Theiss Mihai

Gelu Ovidiu Tirian

Robot Hexapod

 

Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara

78.                  

Pop Pantea Alexandru

79.                  

Catana Raul

80.                  

Ignat Emil

Zoltan-Iosif KORKA

Investigarea experimentală a forței axiale și a momentului de torsiune la găurire

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

81.                  

Andronache Casian

82.                  

Mihai Marinela

83.                  

Franț Mark Adrian

Vasile Cojocaru

Diagnoza unui dispozitiv de tracțiune cu acționare hidraulică

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

84.                  

Claudiu Cocar

Cristian Paul Chioncel

Dispozitive de radiolocatie.Functionare si domenii de utilizare

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

85.                  

Mariana Filip

86.                  

Simona Tangerică

Ispas Cristina

Predarea bazată pe atașament

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

87.                  

Patricia Mezin

88.                  

Cora Tănase

89.                  

Kristijan  Cincar

Cornelia Anghel Drugărin

Artificial intelligence managing medicines in the future

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița