Anul universitar 2017-2018 - semestrul II

Concurs post de Șef de lucrări / Lector universitar
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa scoate la concurs postul nr. 14 - Șef de lucrări / Lector universitar - din Statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Electrică și Informatică, pentru anul universitar 2017-2018, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Inginerie și Management.

Concurs post de Șef de lucrări
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa scoate la concurs postul nr. 15 - Șef de lucrări / Lector universitar - din Statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Electrică și Informatică, pentru anul universitar 2017-2018, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Inginerie și Management.

Concurs post de Șef de lucrări
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa scoate la concurs postul nr. 16 - Șef de lucrări / Lector universitar - din Statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Electrică și Informatică, pentru anul universitar 2017-2018, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Inginerie și Management.

Concurs post de Șef de lucrări
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa scoate la concurs postul nr. 17 - Șef de lucrări / Lector universitar - din Statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Electrică și Informatică, pentru anul universitar 2017-2018, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Inginerie și Management.

FACULTATEA DE INGINERIE ȘI MANAGEMENT

      Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică

■ Postul 14 - Șef de lucrări / Lector universitar
 - fişa postului
 - salariul minim de încadrare
 - calendarul concursului
 - tematica de concurs
 - descrierea procedurii de concurs
 - dosarul de concurs

- Rezultat concurs

Candidat înscris (Nr. 1229/22.06.2018): Dr. Ioan Hălălae: CV - lista de lucrări

■ Postul 15 - Șef de lucrări / Lector universitar
 - fişa postului
 - salariul minim de încadrare
 - calendarul concursului
 - tematica de concurs
 - descrierea procedurii de concurs
 - dosarul de concurs

Candidat înscris (Nr. 1227/21.06.2018): Dr. ing. Florica Balog: CV - lista de lucrări

■ Postul 16 - Șef de lucrări / Lector universitar
 - fişa postului
 - salariul minim de încadrare
 - calendarul concursului
 - tematica de concurs
 - descrierea procedurii de concurs
 - dosarul de concurs

■ Postul 17 - Șef de lucrări / Lector universitar
 - fişa postului
 - salariul minim de încadrare
 - calendarul concursului
 - tematica de concurs
 - descrierea procedurii de concurs
 - dosarul de concurs


Concurs post de Asistent universitar
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa scoate la concurs postul nr. 24 - Asistent universitar - din Statul de funcţii al Departamentului de Științe Ecomonice, pentru anul universitar 2017-2018, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Științe Economice.

Concurs post de Lector universitar
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa scoate la concurs postul nr. 17 - Lector universitar - din Statul de funcţii al Departamentului de Științe Ecomonice, pentru anul universitar 2017-2018, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Științe Economice.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

      Departamentul de Științe Economice

■ Postul 24 - Asistent universitar
 - fişa postului
 - salariul minim de încadrare
 - calendarul concursului
 - tematica de concurs
 - descrierea procedurii de concurs
 - dosarul de concurs

- Rezultat concurs

Candidat înscris (Nr. 990/23.05.2018): Dr. Marin Andreea Mihaela: CV - lista de lucrări

■ Postul 17 - Lector universitar
 - fişa postului
 - salariul minim de încadrare
 - calendarul concursului
 - tematica de concurs
 - descrierea procedurii de concurs
 - dosarul de concurs


Concurs post de Profesor universitar
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa scoate la concurs postul nr. 2 - Profesor universitar - din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie și Științe Sociale, pentru anul universitar 2017-2018, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Științe Sociale.

Concurs post de Profesor universitar
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa scoate la concurs postul nr. 3 - Profesor universitar - din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie și Științe Sociale, pentru anul universitar 2017-2018, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Științe Sociale.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE

      Departamentul de Teologie și Științe Sociale

■ Postul 2 - Profesor universitar
 - fişa postului
 - salariul minim de încadrare
 - calendarul concursului
 - tematica de concurs
 - descrierea procedurii de concurs
 - dosarul de concurs

- Rezultat concurs

Candidat înscris (Nr. dosar 1170/13.06.2018): Dr. Lavinia Elisabeta Popp: CV - lista de lucrări - Fișa de verificare

■ Postul 3 - Profesor universitar
 - fişa postului
 - salariul minim de încadrare
 - calendarul concursului
 - tematica de concurs
 - descrierea procedurii de concurs
 - dosarul de concurs

- Rezultat concurs

Candidat înscris (Nr. dosar 1038/30.05.2018): Dr. Iosif Florin Dobrei: CV - lista de lucrări