Tabere studenţeşti 2017

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional Tabere Studenţeşti 2017

Derularea programului

• 10 - 22.05.2017 - Completare și depunere cerere la secretariatele facultăților;
• 27.05.2017 - afișare liste cu studenții care au depus cerere;
• 05 - 08.06.2017 - analizare de către comisia de selecție a listei;
• 09.06.2017 - afișare liste cu studenții în urma selecției de către comisie (termen 48 de ore de la afișare - depunere contestații);
• 16.06.2017 - afișarea listelor finale după contestații cu studenții beneficiari ai biletelor în tabără;
• 21 - 23.06.2017 - întâlnire între studenții beneficiari ai biletelor în tabără și comisia de selecție;
* la întâlnire studenții vor avea asupra lor C.I. și carnetul de student.

Taberele vor fi organizate pe serii, astfel:
- seria I - 16 - 21.07.2017
- seria II - 21 - 26.07.2017
- seria III - 26 - 31.07.2017
- seria IV - 31.07 - 05.08.2017
- seria V - 05 - 10.08.2017
- seria VI - 10 - 15.08.2017
- seria VII - 15 - 20.08.2017
- seria VIII - 20 - 25.08.2017
- seria IX - 25 - 30.08.2017

Anexa nr. 4 - cerere individuală