Anul universitar 2017-2018 - semestrul I

Concurs post de Lector universitar
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa scoate la concurs postul nr. 14 - Șef de lucrări / Lector universitar - din Statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Electrică și Informatică, pentru anul universitar 2017-2018, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Inginerie și Management.

Concurs post de Șef de lucrări
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa scoate la concurs postul nr. 15 - Șef de lucrări - din Statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Electrică și Informatică, pentru anul universitar 2017-2018, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Inginerie și Management.

FACULTATEA DE INGINERIE ȘI MANAGEMENT

      Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică

■ Postul 14 - Șef de lucrări / Lector universitar
 - fişa postului
 - salariul minim de încadrare
 - calendarul concursului
 - tematica de concurs
 - descrierea procedurii de concurs
 - dosarul de concurs

■ Postul 15 - Șef de lucrări / Lector universitar
 - fişa postului
 - salariul minim de încadrare
 - calendarul concursului
 - tematica de concurs
 - descrierea procedurii de concurs
 - dosarul de concurs


Concurs post de Lector universitar
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa scoate la concurs postul nr. 29 - Lector universitar - din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie și Științe Sociale, pentru anul universitar 2017-2018, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Științe Sociale.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE

      Departamentul de Teologie și Științe Sociale

■ Postul 29 - Lector universitar
 - fişa postului
 - salariul minim de încadrare
 - calendarul concursului
 - tematica de concurs
 - descrierea procedurii de concurs
 - dosarul de concurs

- Rezultat concurs

Candidat înscris (Nr. dosar 77/17.01.2018): Dr. Rușeț Răzvan: CV - lista de lucrări

< Înapoi la pagina Concursuri posturi didactice