Comisia pentru relaţia cu studenţii şi parteneriate

Preşedinte: Conf. univ. dr. Mirela Minică

Membri:
 Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaș
 
Conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia
 Conf. univ. dr. Dan Stan
 Stud. Alexandra Butcovanová
 Stud. Ildiko-Alexandra Martin