Concursuri posturi - cadre didactice asociate la UEMR 2014-2015

Facultatea de Inginerie şi Management

Disciplinele pentru care se organizează concurs în vederea ocupării posturilor vacante cu personal didactic asociat în anul universitar 2014-2015
Calendarul desfăşurării concursurilor cadrelor didactice asociate din anul universitar 2014-2015

Facultatea de Ştiinţe Economice

Disciplinele pentru care se organizează concurs în vederea ocupării posturilor vacante cu personal didactic asociat în anul universitar 2014-2015
Calendarul desfăşurării concursurilor cadrelor didactice asociate din anul universitar 2014-2015

Facultatea de Ştiinţe Sociale

- Departamentul de Drept şi Ştiinţe Administrative
Disciplinele pentru care se organizează concurs în vederea ocupării posturilor vacante cu personal didactic asociat în anul universitar 2014-2015
Calendarul desfăşurării concursurilor cadrelor didactice asociate din anul universitar 2014-2015

- Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale
Disciplinele pentru care se organizează concurs în vederea ocupării posturilor vacante cu personal didactic asociat în anul universitar 2014-2015
Calendarul desfăşurării concursurilor cadrelor didactice asociate din anul universitar 2014-2015