Comisia pentru cercetare ştiinţifică

Preşedinte: Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul Chioncel

Membri:
 Lect. univ. dr. Cristian Rudolf
 Asist. univ. dr. Ioan Hălălae
 Stud. Alexandru Dorel Chelaru
 Stud. Ioan-Trandafir Crețoiu