Comisia de învăţământ

Preşedinte: Conf. univ. dr. Lavinia Maria Nițulescu

Membri:
 Conf. univ. dr. ing. Călin Octavian Micloşină
 Conf. univ. dr. Adrian Tănase
 Lect. univ. dr. Alina Constantin
 Ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei
 Stud. Antonia Iovanca Neagul